Interim-management wordt nogal eens als ‘duur’ beschouwd. In veel gevallen is interim-management inderdaad niet goedkoop en helaas komen er nog steeds excessen voor die het beeld over deze beroepsgroep negatief beïnvloeden. Maar deze excessen even daargelaten, en er van uitgaande dat u een interim-professional overweegt van een professioneel bureau. Is deze interim-professional dan écht zo duur? Hier volgen enkele aandachtspunten wat u bij interim-management niet moet vergeten.

Wees goed voorbereid

Het is allereerst goed om kritisch te kijken hoe u met uw geld omgaat, en helemaal als het om maatschappelijke middelen gaat. Alvorens een ‘dure externe’ in te schakelen is het belangrijk om na te gaan of het echt noodzakelijk is en of niet op een andere manier hetzelfde resultaat kan worden bereikt. Maar soms kom je niet omheen. Het is dan goed om vooraf duidelijke afspraken te maken, over de financiën, maar vooral over de te bereiken doelen en resultaten en hoe je tussentijds de vinger aan de pols houdt. Alleen op die manier kun je bepalen of je daadwerkelijk waar voor je geld krijgt. Goede bureaus zullen dat zelf ook ter sprake brengen alvorens er een opdracht wordt aanvaard.

Uitgangspunten interim-management

Verder is het goed om in de kostenvergelijking tussen interim-management en vaste medewerkers de juiste uitgangspunten te kiezen. Hierbij enkele aandachtpunten:

  • Een bureau voor interim-management draagt zorg voor professionele begeleiding, schaduwmanagement, maar ook voor directe gekwalificeerde vervanging, mocht de interim-manager, om wat voor reden dan ook, uitvallen.
  • Zodra de opdracht is afgerond, stoppen ook de kosten voor interim-management.
  • Gedurende vakanties en ziekte zijn er geen kosten voor interim-management.
  • Een gekwalificeerde interim-manager is veelal door zijn uitgebreide ervaring in staat om in een beperkte tijd een aanzienlijke prestatie te verrichten. Dit betekent, dat het niet altijd nodig is om de interim-manager fulltime in te zetten.
  • De kosten van werving- en selectie komen voor rekening van het interim-bureau. Bij het aantrekken van een vaste kracht via een wervingsbureau geldt al gauw een tarief van 20-30% van het jaarsalaris.
  • Bij een interim-manager zijn de kosten voor sociale verzekeringen, pensioenpremie, ziektekostenverzekering, maar ook autokosten en overige onkostenvergoedingen inbegrepen.
  • Bij beëindiging van de interim-opdracht hebt u niet te maken met allerlei ontslagkosten, afkoopregelingen of kantonrechtersformules.

Het is goed om deze aspecten mee te wegen als u voor de keuze staat om iemand voor een bepaald project aan te trekken en of u dan een dienstverband aangaat, dan wel een interim-manager aantrekt. Maar allereerst:

  • Weet welke doelen je wilt bereiken
  • Weet welke kwaliteiten je binnen de organisatie zelf in huis hebt
  • Stel vast welke aanvulling nodig is, qua inhoud, qua doorlooptijd, qua intensiteit

Maak de keuze die, ook op de langere termijn, voor de organisatie het best passend is

Professionele bureaus zijn graag bereid met u mee te denken en zullen ook eerlijk aangeven of en in hoeverre zij daadwerkelijk toegevoegde waarde kunnen bieden.