Goed nieuws! We zijn gekwalificeerd voor het programma ‘Waardigheid en trots op locatie’ in de categorie Coach. Vilans, het kenniscentrum voor de langdurende zorg, is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit programma in opdracht van het ministerie van VWS. Hiervoor heeft Vilans Coaches, Regiocoördinatoren en Tranchemanagers nodig.
Waardigheid en trots op locatie

Doel van het programma

Doel van het programma ‘Waardigheid en trots op locatie’ is locaties te ondersteunen bij het concreet verbeteren van de zorg, zodat zij gaan voldoen aan de eisen in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, de standaard voor kwaliteit in de verpleeghuiszorg. Deelnemende verpleeghuislocaties krijgen inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de 8 thema’s van dit kwaliteitskader.

Deze 8 thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn:

  1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
  2. Wonen en welzijn
  3. Veiligheid
  4. Leren en verbeteren van kwaliteit
  5. Leiderschap, governance en management
  6. Personeelssamenstelling
  7. Gebruik van hulpbronnen
  8. Gebruik van informatie

Het kwaliteitskader is vastgesteld door onafhankelijke deskundigen van het Zorginstituut Nederland. Het document beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Afhankelijk van ontwikkelpunten kunnen locaties ondersteuning op maat ontvangen.

Wij bieden ondersteuning

Sinds 2010 is Pool Management & Organisatie al actief binnen de diverse programma’s voor langdurige zorg, geïnitieerd vanuit het Ministerie VWS, zoals InvoorZorg! en Waardigheid en Trots. Door de jaren heen hebben we zo tientallen zorgorganisaties ondersteuning mogen bieden bij hun organisatie- en kwaliteitsontwikkeling.

Mocht je, als interim professional, geïnteresseerd zijn in dit programma of andere opdrachten en sta je nog niet bij ons ingeschreven, dan komen we graag met je in gesprek! Bel ons op 0546-56 80 15, mail naar info@pool-management.nl of schrijf je hier in.