Als financial in de zorg bent u in deze periode van het jaar natuurlijk volop bezig met het realiseren van goede afspraken met zorgverzekeraars, gemeenten en andere financiers. Het vizier voor u als zorginstelling is tevens gericht op de toekomst en het realiseren van een mooie sluitende begroting voor 2018. Met de uitgangspunten uit het regeerakkoord van het nieuwe kabinet zal het financieel sluitend krijgen en houden van uw zorgexploitatie op zich al een pittige opgave zijn. Daarnaast begint de tijd naar het einde van het jaar al aardig te vorderen en voordat u het beseft, dient er al weer een jaarrekening te liggen over 2017.

Tijdig én tijdelijk

Om het proces voor de jaarrekening tijdig in gang te zetten en de controle door uw accountant goed voor te bereiden, kan het tijdelijk inzetten van extra kennis en capaciteit net het verschil maken. Het zorgfinance-team van Pool Management & Organisatie staat u graag terzijde met tijdelijke ondersteuning om samen met u te zorgen voor een geslaagd proces. De omvang en intensiteit van deze ondersteuning is afhankelijk van uw organisatie en de specifieke situatie. Wij stemmen dat graag tijdig met u af. Om onze inzet tijdig in te plannen, adviseren wij u om nu contact met ons op te nemen voor een, uiteraard vrijblijvende, afspraak. Dat kan via ons kantoornummer 0546-568015 of per mail via info@pool-management.nl.

Ons zorgfinance-team bestaat uit accountants, register/qualified controllers en financieel specialisten die de financiële perikelen binnen de zorg op hun duimpje kennen. Bij de inzet van het team wordt uitgegaan van de eigen mogelijkheden en specifieke situatie binnen uw organisatie. Alleen daar waar door u aanvullende kennis, kunde en/of capaciteit wordt gewenst, komen onze mensen in actie. Op die manier houdt u zelf de regie, wij zorgen voor maatwerk.

Contact

Voor nadere informatie over advies- en interim management in Finance & Control en bedrijfsvoering in de zorg, kunt u contact opnemen met Gerard Veger (RA) op 06-53297171 of Klaas Pool (QC) op 06-20402190.