Wanneer is het zinvol om externen in te schakelen binnen uw organisatie? Waar moet u op letten? Waar zitten de valkuilen? Pool Management & Organisatie heeft een whitepaper voor u geschreven die u in zeven stappen leidt om tot een goede keuze te komen. We sommen de eerste drie voor u op.

1. Waar gaat het om?

Allereerst belangrijk is zicht te hebben op alle feiten. Wat willen we bereiken? Wat weten we al wel? Zijn de gegevens goed in kaart gebracht? En wat is nog onzeker of onbekend? Hoe urgent is de situatie? Welke oplossingsrichtingen hebben we zelf al ontdekt en mogelijk uitgeprobeerd? Met welke resultaten? Wat lukte wel en wat lukte niet? Waar zitten de no-go-areas? Zorg dat zoveel mogelijk gegevens, zo geordend mogelijk, zijn vastgelegd. Weet wie binnen de organisatie de rol van opdrachtgever op zich gaat nemen en zorg dat deze beschikt over alle relevante informatie.

2. Hoeveel tijd en geld is er beschikbaar?

Zorg dat vooraf duidelijk is welk budget er beschikbaar is: in geld én in tijd. Weet welke medewerkers mogelijk een rol moeten spelen in het proces, op welke onderdelen zij hun kennis en kunde beschikbaar moeten stellen en wat de doorlooptijd en intensiteit is van hun beschikbaarheid.

3. Welke speelruimte is er aanwezig?

Is het doel vooraf strak bepaald? Of mag het ook iets links of rechts daarvan uitkomen? Welke resultaatafwijkingen zijn acceptabel? Welke speelruimte zit er in het budget en in de tijd? Welke alternatieven zijn er qua inzet van eigen medewerkers? Wat te doen als iemand uitvalt? Waar mag de externe wel aankomen, waar volstrekt niet? Is het bestaande personeelsbestand een gegeven, of mag er ingekrompen of uitgebreid worden? Is er ruimte voor additionele investeringen? Kortom, stel vast welke contouren vast staan en op welke onderdelen mag worden ‘bewogen’. Zorg dat er ook tussentijds ijkmomenten worden vastgesteld, waarin tussentijdse bijstellingen kunnen worden besproken. Dat schept ruimte om het proces tussentijds bij te kunnen sturen aan de hand van nieuw verworven inzichten.

Verder lezen?

Wilt u graag inzicht in de resterende vier stappen? Of wellicht de stappen nog eens rustig nalezen, uitprinten en/of delen? Klik dan hier om naar de downloadpagina van de whitepaper te gaan.

.