Vrijwel alle organisaties in de zorg moeten doorlopend anticiperen op veranderingen; digitalisering, consumentisme, eHealth die meer en meer zijn intrede doet, verdergaande zorg op orde en op maat, etc. Tegelijkertijd moet er ook nog eens worden ingespeeld op personele krapte en begrensde budgetten. Naast een duidelijke agenda, vraagt dit van het management een om een gemeenschappelijke koers waarbij een ‘winning team’ in staat is om duurzame organisatieontwikkeling te realiseren.
Het is onze ervaring dat het succes van deze organisatieontwikkeling toeneemt, zodra de menselijke maat écht centraal staat. Zorg van mens tot mens. Organisatieontwikkeling volgens de menselijke maat begint bij het stilstaan bij de volgende vragen:

  1. Wij zijn wij (wie ben ik)?
  2. Wat willen we (wat wil ik)?
  3. Hoe willen we en willen we echt?

Wie zijn wij?

Stilstaan vraagt om de nodige aandacht en kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het voeren van gesprekken of het organiseren van bijeenkomsten. Of door bestaande documenten, beleidsnota’s, cijfers en feiten te ordenen. Het is de kunst om de rijke schakering van mensen binnen het management en rondom de organisatie goed in beeld te krijgen, op waarde te schatten en in verbinding en in overeenstemming te brengen met de organisatiestrategie.

‘Pas wie weet wie hij is en welke behoefte of verlangens hij heeft kan weloverwogen een (andere) richting inslaan’.

Wat willen we?

De vraag “Wat willen we?” kan niet los worden gezien van de behoeften die er zijn bij de cliënten, patiënten, bewoners, de directe naasten en de medewerkers binnen de organisatie. Daarnaast verwacht de omgeving (samenleving, overheid, contractpartijen) ook het nodige van de organisatie. Ook dat heeft invloed op de koers van de organisatie.

Ieder mens raakt, ongeacht leeftijd, geslacht, cultuur of ras, gemotiveerd en betrokken op basis van de verlangens die hij/zij heeft. Daarbij heeft iedereen zo zijn eigen voorkeuren en gewoonten om zijn verlangens te uiten of kenbaar te maken. Om die verlangens te kennen en te herkennen vraagt dit, naast oprechte betrokkenheid, om verdieping in de achtergrond en drijfveren van de mensen.

De oprechte interesse en verbinding door verdieping is naar onze ervaring hét vertrekpunt om in beweging te komen. Door het verlangen te concretiseren ontstaat er richting en de behoefte om het praktisch in te vullen, met merkbaar en tastbaar resultaat. Het vraagt vervolgens lef om de vraag te beantwoorden: “Hebben we de kwaliteit, de capaciteit en de vaardigheid aan boord die nodig is?” Het is dus van wezenlijk belang om de behoeften, de talenten en capaciteiten van de medewerkers te kennen en te herkennen, erop in te spelen en ontwikkeling hierin te ondersteunen en aan te moedigen.

Hoe willen we?

Waar verlangen is wordt leiderschap en eigenaarschap geboren. Kies voor een leiderschapsstijl waar mensen zich geroepen voelen om bij te dragen, in plaats van te volgen. Wees eigenaar van de gekozen richting en kies zelf voor een duurzame aanpak en een praktische invulling. Durf om samen de vaste denkbeelden en gewoontes tegen het licht te houden. Probeer ruimte te creëren, vertrouwen te schenken en samenwerking en creativiteit te stimuleren.

Willen we echt?

Het gaat niet vanzelf. Daar is tijd en soms wat hulp van buiten voor nodig. Pool Management & Organisatie werkt vanuit de visie, dat ieder mens uniek is en specifieke talenten heeft meegekregen. Door ruimte te geven, komen mensen tot hun recht en maken organisaties optimaal gebruik van de kwaliteiten van hun medewerkers.

Een positieve en actieve houding ter bevordering van ‘de groei’ van medewerkers maakt het echte verschil. Daarmee worden de mensen (weer) gezien in de organisatie. Het samenwerken is zoveel meer dan het structureren van het werk. Door het delen van de waarden, de uitgangspunten en de gemeenschappelijk doelen in een open klimaat en met erkenning voor ieders unieke inbreng, ontstaat er echte betrokkenheid.

Een dergelijke aanpak geeft ons als adviseur richting om echte betrokkenheid te creëren en dat gaat natuurlijk verder dan een kunstje doen. Die hechte band met de organisatie ontstaat en wordt gevoeld als medewerkers hun eigen verlangens kunnen verwezenlijken.

Wat kan Pool Management & Organisatie voor u betekenen?

Organisatieontwikkeling is voor Pool Management & Organisatie verweven met de ‘menselijke maat’. Hierbij staat de unieke bijdrage van medewerkers centraal. Wij brengen het talent en het succes van de medewerker in de organisatie bij elkaar.

Iedere organisatie heeft haar eigen DNA. Daarom geloven wij in het belang van maatwerk, waarbij zeker geput kan worden uit beschikbare structuren en ervaringen, maar waarbij de wijze van inzet altijd afhangt van de organisatie, haar specifieke situatie en haar cultuur. Vanuit één of meerdere goede gesprekken met de opdrachtgever ontstaat er altijd een passende invulling en aanpak om tot de juiste antwoorden te komen.

Pool Management & Organisatie staat een integrale aanpak voor, aangezien alle onderdelen binnen een organisatie raakvlakken hebben met elkaar. Door de jaren heen hebben wij zelf diverse modellen ontwikkeld voor de inventarisatie en analyse van organisaties en situaties. Daarnaast maken we gebruik van (wetenschappelijk) beproefde theorieën, instrumenten en modellen op het gebied van organisatieontwikkeling, veranderkunde en leiderschap.

Coaching en organisatieontwikkeling is in ons DNA gaan zitten

Mensen maken het verschil en daarom leveren we altijd maatwerk. Of het nu gaat om organisatieontwikkeling, executive coaching op management- of bestuurdersniveau, het coachen van teams, intervisie of individuele coaching. In onze aanpak staat de individuele mens met zijn of haar eigen capaciteiten en behoeften centraal.

Anton Binnenmars

Over Anton Binnenmars

Anton is associé Zorg bij Pool Management & Organisatie en programmaleider coaching. Wij stellen reacties op dit artikel zeer op prijs en verzoeken u die te sturen naar: a.binnenmars@pool-management.nl