Soms kom je als bestuurder in situaties, waarvan je achteraf denkt: “Dat had ik beter anders kunnen doen”. Dat kan, bijvoorbeeld als achteraf blijkt dat je op het moment van de besluitvorming niet over alle essentiële informatie beschikte, of niet juist en volledig was geïnformeerd, of dat de omstandigheden inmiddels veranderd zijn. Op zich hoeft er dan nog niets aan de hand te zijn. Het gaat er echter dan om, hoe je als bestuurder met deze situatie omgaat.

Er zijn er helaas nog steeds bestuurders die het als een zwaktebod zien om op hun eenmaal genomen besluit terug te komen.

Het tegenovergestelde is echter waar. Het zijn de meest krachtige bestuurders die het aandurven om te zeggen: “Wij hebben het fout ingeschat. We draaien het besluit terug en gaan zoeken naar een werkbaar alternatief”. Is dat moeilijk? Misschien. Je hebt natuurlijk wat uit te leggen en het is vervelend om te moeten erkennen dat je een verkeerd besluit hebt genomen en daarmee veel mensen op het verkeerde been hebt gezet. Het kan moeilijk zijn om de mensen die je vol passie hebt proberen te overtuigen en te winnen voor jouw besluit mee terug te krijgen naar de basis. Terug naar de uiteindelijke bedoeling, een weloverwogen besluit waarmee de organisatie, de mensen die daar werken en de maatschappij het meest gediend zijn.

“Veel erger is het echter om door te gaan op een doodlopende weg”

Veel erger is het echter om door te gaan op een doodlopende weg. Vroeg of laat zul je er mee geconfronteerd worden, dat je door bent gegaan, waar je je eigenlijk had moeten omdraaien, met alle consequenties en pijn van dien. Dat is pas echt gezichtsverlies. Maar nog veel erger is het dat je de organisatie in een positie hebt gemanoeuvreerd die schadelijk is voor alle betrokkenen.

Wat zou het mooi zijn als je als bestuurder voor de troepen gaat staan en durft te zeggen: “Beste mensen, we hadden goede bedoelingen met het besluit, maar we hebben het verkeerd ingezien. We hebben vele mensen mogelijk behoorlijk uit de slaap gehouden, het heeft de nodige energie en behoorlijk wat geld gekost. Excuses daarvoor! We wilden van A naar B, maar we zijn erachter gekomen dat B toch niet zo’n goed plan was. Daarom kiezen we een andere route, een route die wel passend is, die wel tot het beoogde doel leidt en kan rekenen op een stevig draagvlak. Jullie mogen daarbij op mij rekenen!”

Kwetsbaarheid is immers sterker dan het hardste pantser!

Klaas Pool