“Elke morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht, stel dat ik er wel, maar jij er niet was, dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo’n dag.”

‘Ik kan het niet alleen’ – een heerlijk nummer van De Dijk, prachtig om mee te brullen, vooral met een paar biertjes op. Maar hoe gaat het dan de volgende dag? Durf je dat dan nog zo duidelijk te scanderen “Ik kan het niet alleen”? Of houden we de schijn op dat we het alleen af kunnen?

Kan zelf!

Als klein kind roepen we al: ”Kan zelf!”, terwijl een kind zijn omgeving nodig heeft om van te leren, voor ondersteuning en verzorging. Mensen zijn geschapen als sociale wezens. Je kunt je medemens niet wegdenken uit jouw leven. Daardoor wordt samenwerken met andere mensen een van onze belangrijkste opgaven. En ja, samenwerken willen we wel, als het maar op onze manier gebeurt. Daar zit nu net het pijnpunt. Doordat ook de ander graag zijn ideeën verwezenlijkt wil zien, die misschien haaks staan op jouw ideeën, ontstaan er al snel conflicten.

Of het nu gaat om individuen of om organisaties, samenwerking vergt bereidheid om een ander ruimte te geven. Pas op moment dat we die bereidheid tonen, zien we de kracht van de samenwerking. Volgens het Aikido-principe beweeg je mee met de kracht van de ander. Aikido gaat uit van harmonie. In plaats van in de verdediging te schieten en daarmee kostbare energie te verspillen, stellen we ons open voor de ander.

Kwetsbaarheid is sterker dan het hardste pantser
Het vergt moed om je kwetsbaarheid te tonen, te erkennen dat je niet alles weet en niet alles alleen kunt. ‘Kwetsbaarheid is sterker dan het hardste pantser’. Wat kan het een bevrijdend gevoel geven, als je dingen durft over te laten aan een ander en ruimte krijgt voor de zaken waar jij goed in bent. Je krijgt weer nieuwe energie, je geeft de ander erkenning en je maakt met elkaar beter gebruik van alle kennis en kunde die binnen een organisatie aanwezig is. Natuurlijk kost samenwerking ook wel wat, en gaat het soms wat langzamer dan als je alleen zou gaan. Maar samen komen we vaak verder dan alleen.

Ik kan het niet alleen? Nee, ik wil het niet alleen.

– Klaas Pool
Directeur Pool Management & Organisatie