James Brown probeerde ons begin jaren ‘70 al wijs te maken dat we leven in a man’s world. Maar hij haastte zich om erbij te vermelden dat de mannen nergens blijven zonder vrouw in de buurt. Sterker nog, een man zonder vrouw is volgens James Brown ‘lost in the wilderness and bitterness’. Inmiddels zijn we bijna 50 jaar verder en hebben we op dat gebied hopelijk het nodige geleerd.

Genderdiversiteit wordt gezien als een belangrijke tool voor organisatiekracht. En uit eigen ervaring geloof ik hartgrondig in gemixte teams waar de diverse en soms uiteenlopende eigenschappen en kwaliteiten van mensen bij elkaar komen. Maar wat minstens zo belangrijk is, is dat we ons realiseren in een know man’s world te leven. Geen no man’s land, waar niemand er toe doet, maar juist een know man’s world, een wereld waar het aankomt op kennis. Over kennis kun je uren delibereren, over wat er nu precies onder verstaan moet worden, maar je zou het kunnen aanmerken als alles wat men weet – uit de boeken, uit ervaring, op het vakgebied – maar ook vooral hoe deze kennis aangewend moet worden en hoe je anderen deelgenoot kunt maken.

Er is niets mis met het verkrijgen en uitbreiden van theoretisch inzicht, integendeel. Wat dat betreft mogen we dankbaar zijn voor al die kennisinstituten om ons heen, waar vele mensen zich buigen over allerlei ingewikkelde vraagstukken. Belangrijk is echter dat al dat inzicht op een gegeven moment vertaald kan worden naar de praktijk van alledag, en dat de opgedane kennis wordt ingezet om een bepaalde vraag uit de praktijk op te lossen.

Met veel genoegen werken wij samen met diverse wetenschappers en onderzoekers, waardoor wij mogen ervaren hoe theorie en praktijk bij elkaar komen. We zien jonge mensen, die vanuit hun afstudeeropdracht ons bestoken met kritische vragen, die je aan het denken zetten en je triggeren om jouw denkbeelden nog eens kritisch tegen het licht te houden. We zien een omgeving waar jong en oud van elkaar wil leren, we zien wederzijds respect voor de ervaring, bevlogenheid en de wil een stap verder te komen.

Natuurlijk kom je in de praktijk ook nog wel hier en daar overblijfselen van het letterlijk old school-denken tegen, waar senioren nog steeds vinden dat zij de wijsheid in pacht hebben en waar de jongere generatie nog héél veel van hen kan leren, zonder zich open te stellen voor de visie van deze jongeren. Maar gelukkig krijgt de wereld waarin kennis gelijkwaardig wordt gedeeld steeds meer de ruimte. Een wereld waarin men oprecht in elkaar geïnteresseerd is en waarin men de ultieme wil heeft van elkaar te leren. It’s a know man’s world.

– Klaas Pool
Directeur Pool Management & Organisatie