Als Pool Management & Organisatie zijn we het aan onze naam en aan ons vak verplicht om regelmatig Poolshoogte te nemen.

Poolshoogte nemen heeft van origine de betekenis ‘met behulp van de Poolster berekenen waar het schip zich op zee bevindt’. Later heeft het meer een figuurlijk betekenis gekregen in de zin van ‘zich op de hoogte stellen.’

Het verdient op z’n minst een aanbeveling om, voordat je met een project begint, Poolshoogte te nemen. Onze ervaring leert dat een grondige inventarisatie en analyse van de situatie vaak al het halve werk is. Door tijd te nemen om de situatie van alle kanten te bekijken, te praten met direct betrokkenen en je plan van aanpak zorgvuldig af te stemmen met de opdrachtgever(s) zorg je meteen al voor een goed draagvlak en voorkom je dat je een verkeerde weg inslaat.

Als leidinggevende zul je je voortdurend moeten afvragen waar het ‘schip van je organisatie’ zich bevindt en welke koers je vaart. Ga ik nog steeds de goede richting uit? Eens een richting gekozen wil nog niet altijd zeggen, dat je die richting ook moet vasthouden. De omstandigheden kunnen immers veranderd zijn. Het vergt anno 2019 veel stuurmanskunst om op de juiste koers te blijven.

Hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid Jan Rotmans geeft aan dat we niet in een tijdperk van verandering leven, maar in een verandering van tijdperk. Daarbij is het onvoldoende om voortdurend te kijken naar de lucht en naar de sterren en je slechts te verbazen over de veranderingen die aan je voorbij trekken. Je zult ook een duidelijke koers moeten gaan neerzetten en daadwerkelijk in beweging komen.

Dit jaar hopen we ons twintigjarig jubileum te vieren

Vanuit Pool Management & Organisatie mogen we tientallen organisaties binnen de zorg, overheid en onderwijs ondersteunen bij hun organisatieontwikkeling. Bestuurders zijn zich er steeds meer van bewust dat, hoe goed je ook bent als kapitein, het verstandig is om af en toe de loods aan boord te laten komen. Dit jaar hopen we ons twintigjarig jubileum te vieren. Gedurende die jaren hebben we een schat aan ervaringen opgedaan, die we uitstekend kunnen inzetten om onze rol als loods op te pakken. Daarbij kijken we inderdaad in de lucht en naar de sterren, maar ook vooruit om zandbanken en scherpe rotsen te ontwijken.

Het is een voorrecht om op die manier organisaties daadwerkelijk verder te helpen. Soms is het voldoende om te loodsen met het in- of uitvaren van de haven, maar het komt ook voor dat we intensieve reizen meemaken en er meer van ons wordt gevraagd dan alleen te waarschuwen voor de obstakels. Als het echt pittig wordt, schromen we er niet voor om een tijdje het roer over te nemen. Het is de kunst om voortdurend in afstemming te blijven met de gehele organisatie. Wat is er mooier om na een bepaalde tijd te merken dat de organisatie en haar mensen zelfstandig weer verder kunnen? Nog mooier is om te zien dat de organisatie zichzelf steeds verder ontwikkelt en dat ze zich het vermogen heeft eigengemaakt om veranderingen in de omgeving adequaat te vertalen in concrete stappen.

Mocht er sprake zijn van spannende ontwikkelingen in de omgeving of overweegt u de koers bij te stellen? Wij komen graag Poolshoogte nemen. Dat is immers ons vak!

– Klaas Pool