‘Gelukkig nieuwjaar’, ‘de beste wensen’, ‘veel geluk en gezondheid’: dat zijn de wensen die op je afkomen zo direct na de jaarwisseling. In het Saksische taalgebied kom je ook steevast, weliswaar minder maar toch nog, de wens ‘Veel heil en zegen voor het nieuwe jaar’ tegen. 

Het woordje heil heeft alles te maken met ‘heel’, gezondheid. We kennen het nog in het woord ‘heelmeester’. Het woord ‘zegen’ is misschien wat moeilijker te vatten. De kerkelijken onder ons zullen het herkennen uit de zegen die na elke kerkdienst wordt uitgesproken en kennen mogelijk ook de pauselijke zegen Urbi et Orbi (voor de stad en de wereld) die bij het Kerstfeest en Pasen wordt uitgesproken.

Met iemand de zegen toewensen, wens je iemand het goede toe. Dat gaat verder dan voorspoed in materiële zin. Het heeft in ieder geval te maken met de erkenning dat niet alles afhankelijk is van je eigen inspanningen en dat niet alles maakbaar is. Zegen is ‘het goede’ zeggen over iemand. Maar wat is goed?

Het heeft aan de ene kant te maken met ’rust, stilheid en vertrouwen’, maar tegelijk ook met ‘inspiratie, drive en uitdaging’. Goede momenten van (zelf)reflectie zijn essentieel om de echte inspiratie op te doen voor je rol in deze maatschappij en om te zien waar jij jouw kwaliteiten kunt inzetten. Zo vind je immers je bestemming. Volgens mij wordt dat bedoeld met ‘zegen’. Wat mij betreft dus ‘veel heil en zegen’ voor 2015!

– Klaas Pool

.