Organisaties maken steeds meer gebruik van de digitale marktplaatsen als het gaat om de invulling van interim-functies. Het profiel is helder, de situatie is duidelijk en het gaat er om de ontstane vacante positie zo snel mogelijk ingevuld te hebben. De HR-afdeling zorgt dat het profiel wordt ‘gepost’ op het daartoe bestemde platform en als het mee zit, ontvangt dezelfde HR-afdeling binnen afzienbare tijd een stapeltje cv’s.De selectie aan de hand van de cv’s begint, kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek en uiteindelijk wordt er een keuze gemaakt.

De menselijke maat?

Wat dat betreft verschilt dit proces niet veel met die van een reguliere vacature-invulling, behalve dat het hier gaat om een interim-professional die als zelfstandige wordt ingezet. Bij het inschakelen van een digitale marktplaats is het echter wel de vraag hoe de cv’s worden beoordeeld en op basis waarvan de uiteindelijke selectie bij de opdrachtgever terechtkomt. Steeds meer wordt gebruik gemaakt van c.q. geëxperimenteerd met artificial intelligence. Blijft er hierbij ruimte voor de menselijke maat en is persoonlijkheid door een computer vast te stellen? Dat is maar de vraag.

Wél bij een bureau!

Bij het zoeken naar de best passende interim-professional voor projectmanagement, organisatieontwikkelingsprocessen of het tijdelijk overnemen van de bestuurdersrol wordt wel vaker een beroep gedaan op een interim-bureau of bemiddelingsbureau. De selectie van een bureau is geen sinecure, want niet altijd is duidelijk of een bureau wel past bij het specifieke vraagstuk, of er voldoende kennis bij het bureau aanwezig is over de specifieke sector en of het bureau beschikt over een kwalitatief netwerk en een professionele procesbegeleiding.

Van belang is dus na te gaan: is een interim-bureau wenselijk en in hoeverre kan dit bewuste bureau een toegevoegde waarde leveren aan mijn specifieke situatie?

10 vragen

Stel uzelf deze 10 vragen en ontdek zelf of een interim-bureau voor u van toegevoegde waarde kan zijn:

  1. Is de situatie, de organisatie(omgeving) en het te bereiken resultaat duidelijk beschreven?
  2. Is er een duidelijk profiel beschikbaar waaruit de expertise en persoonlijkheid van de interim-professional goed is af te leiden?
  3. Is er binnen de organisatie voldoende expertise en adequate ervaring met en tijd voor de werving & selectie van interim-professionals?
  4. Is er binnen de organisatie voldoende expertise en ervaring met betrekking tot de contractering van interim-professionals?
  5. Is er sprake van een organisatieontwikkelings- c.q. veranderingsvraagstuk?
  6. Vraagt de opdracht specifieke expertise of ervaring waarover de organisatie zelf niet beschikt?
  7. Is het noodzakelijk of wenselijk om gedurende het proces als opdrachtgever de beschikking te hebben over een klankbord?
  8. Is het noodzakelijk om gedurende het proces de mogelijkheid te hebben om de interim-professional direct te vervangen bij ziekte of andere situaties van afwezigheid?
  9. Is het wenselijk of noodzakelijk om tijdens het proces aanvullende specifieke expertise in te kunnen roepen?
  10. Is voor de invulling van de functie de toegang tot een breed (landelijk) netwerk van ter zake kundige interim-professionals wenselijk?

Kunt u de eerste 4 vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan bent uzelf in principe goed in staat om tot de invulling van de interim-functie te komen. Vanzelfsprekend blijven we ook in een dergelijke situatie beschikbaar om u met raad en daad bij te staan en onze landelijke netwerken open te stellen voor uw zoekopdracht.

Levert één van de daarop volgende vragen ook een ‘ja’ op? Overweeg dan zeker een gesprek aan te gaan bij een bureau gespecialiseerd in deze vraagstukken, zodat deze u kan overtuigen van de meerwaarde. Wij gaan graag met u in gesprek om te komen tot een coproductie, waarbij de binnen uw organisatie aanwezige kennis en kunde wordt aangevuld met onze expertise en ervaring, specifiek afgestemd op uw behoefte en wensen.

Samen met u komen we dan tot de best passende invulling. Daar mag u op vertrouwen!

– Klaas Pool