Wat een opkomst! Met meer dan 40 man beleefden we afgelopen donderdag de halfjaarlijkse Kennismeeting bij Het Seminar in Zenderen, georganiseerd door Pool Management & Organisatie. Dit keer stond het thema ‘Tijdelijk leiderschap’ centraal. Spreker Jaap Schaveling wist dit thema op geheel eigen wijze te belichten, onder de noemer ‘Van speelbal naar balspeler: bewust worden van waarom je doet wat je doet’.

Door de focus op onderwerpen als ons onbewuste, consistentie in gedrag (ben je vandaag onuitstaanbaar, wees dat dan morgen ook: pas dan ben je betrouwbaar), zelfkennis (kies je eigen context om je te ontwikkelen), een veilige basis als vertrekpunt en systemisch denken gaf Jaap ons een kijkje in zijn visie op tijdelijk leiderschap.

We hopen dat alle aanwezigen vol enthousiasme huiswaarts zijn gekeerd, de kennis die ze hebben opgedaan in de praktijk kunnen toepassen en daarnaast ook kennis hebben kunnen maken met andere interim professionals die aan Pool Management & Organisatie verbonden zijn.

Aan alle aanwezigen: bedankt voor jullie komst! Hieronder is een fotoverslag van de meeting te vinden. Op naar de volgende.