Koos Oosterwijk

Partner Onderwijs

Spelen er (complexe) vraagstukken op het gebied van organisatie- en of onderwijsontwikkeling? Zijn er strategische projecten die tijdkritisch zijn en op alle lagen van de organisatie betrekking hebben? Op zoek naar personele invulling van vacatures voor vast of tijdelijk management? Dan vervult Koos daar graag een trekkersrol in.

Stuur Koos een e-mail
Bel Koos: 06-51919492
LinkedIn
koos oosterwijk

Toegevoegde waarde

Koos is een door de wol geverfde veranderaar, die al ruim 30 jaar op alle niveaus in organisaties projecten heeft geïnitieerd en geleid. Hij is thuis in organisatievraagstukken en processen in het onderwijs en heeft een stevige achtergrond in bedrijfskundige informatisering.

Bij wijzigingen in organisaties en bij veranderopgaven is hij uitstekend in staat om de vertaling te maken van business uitdaging naar personele invulling. Bij projectbemensing, maar ook bij vaste posities. Hierbij is Koos gewend te denken vanuit de kwaliteiten en ambities van de al beschikbare mensen.

Achtergrond

Koos Oosterwijk heeft 25 jaar als management consultant en projectleider strategische projecten uitgevoerd in de kapitaalgoederenindustrie, de telecom & utilities markt, de levensmiddelenindustrie en het onderwijs. Hij was 5 jaar manager bij een softwarebedrijf op het gebied van onderwijsinnovatie, een complex domein waar informatisering, organisaties en bedrijfsprocessen bij elkaar komen. Ook hier heeft hij op strategisch/tactisch niveau de verbinding gelegd tussen de visie van onderwijsinstellingen en de richting van de organisatie. Koos heeft een aantal jaar lesgegeven en kent als oud-HBO docent dan ook het onderwijs van binnenuit.

Hoe Koos betekenis geeft aan organisaties ontwikkelen door mensen centraal te stellen:

“Door een ontspannen houding, transparante werkwijze en met humor weet ik rotten in het vak te ontdooien en te bewegen tot verandering.”