Vanaf 1 september 2017 is Gerard formeel verbonden aan Pool Management & Organisatie als associé zorg. Gerard was geruime tijd als partner werkzaam bij accountantsorganisatie PwC en richtte zich daar op de gezondheidszorg (care & cure). 

Na zijn periode bij PwC is hij als financieel manager werkzaam geweest en heeft hij ervaring opgedaan als interim manager/directeur in de zorg. Daarnaast heeft Gerard de nodige ervaring als toezichthouder/commissaris en is hij goed vertrouwd met governance vraagstukken. Hij stelt zich graag aan u voor.

Gerard: “Het gehele financiële domein en bedrijfsvoering voor zorginstellingen is mijn terrein. Vanuit mijn rol als accountant/ adviseur voor veel bedrijven en organisaties heb ik aandacht en interesse gekregen voor de bijzondere dynamiek en eigenschappen van de zorgsector. Zowel in de care-sector maar zeker ook de ziekenhuissector voel ik mij heel goed thuis.

Het leveren van toegevoegde waarde gericht vanuit de strategische agenda van de organisatie is voor mij een belangrijke drijfveer om commitment te geven en betekenisvol te kunnen zijn voor het managent en bestuur van een organisatie, maar ook voor bijvoorbeeld
de medische staf van een ziekenhuis.

Als geboren Twentenaar heb ik een van nature nuchtere benadering in combinatie met analytische aanpak van de vraagstukken. In mijn competitieve houding schuilt vaak een behoorlijke ambitie om het verschil te maken en zaken gerealiseerd te krijgen. Daarbij geloof ik heilig in de samenwerking van mensen, boven de wijsheid van wellicht een individu. Vraagstukken op gebied van financiering en financiën voor zorginstellingen zijn veelal complex en hebben vaak een grote impact op de koers en continuïteit van de organisatie. Om die complexiteit te handelen, ben ik overtuigd van het adagium:
‘Keep it simple’.

Binnen het brede domein van de financiën en bedrijfsvoering van zorginstellingen, heb ik veel praktijk kennis met de inrichting van de financiële functie; control en riskmanagement en vraagstukken rondom informatievoorziening en governance. De afgelopen 5 jaar heb ik daarnaast veel ervaring opgedaan met postfusie vraagstukken tussen organisaties, waarbij transitie en projectmatig veranderopdrachten een belangrijke rode draad vormden.

De wisselwerking tussen ‘een gezond lichaam’ versus ‘een gezonde geest’ werkt voor mij heel goed. In mijn vrije tijd ben ik dan ook regelmatig te spotten om mijn racefiets of ben ik samen met mijn maten van de hardloopclub aan het trainen voor een marathon. Mijn rustmomenten probeer ik vervolgens te pakken als ik geniet van een theater- of muziekvoorstelling of bij het bewonderen van diverse vormen van beeldende kunst.

Meer weten? Stuur mij een bericht op g.veger@pool-management.nl en ik maak graag kennis met je!”