De arbeidsmarkt en de zorg. Een onderwerp waar al veel over geschreven en gesproken wordt. En terecht. Als we kijken naar de toekomstige verwachtingen van de vraag naar zorg en het aanbod van zorgverleners dan is er op dit moment al een mismatch en wordt deze de komende jaren alleen maar groter.

Vanuit de dagelijkse gesprekken die wij vanuit Pool Management & Organisatie voeren met zorgorganisaties merken we dat de arbeidsmarkt binnen de zorg een onderwerp is dat aandacht behoeft. Samen met Saxion Hogeschool hebben we verschillende gesprekken gevoerd bij diverse zorgorganisaties in Oost-Nederland, specifiek over de arbeidsmarkt. We hebben interviews gehouden binnen de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, jeugdzorg, GGZ en ziekenhuiszorg.  

Binnen de verschillende sectoren in de zorg zien we accentverschillen, maar in grote lijnen komt dezelfde problematiek naar voren. Het aantrekken van nieuw (zorg)personeel wordt steeds lastiger en voor specifieke functies zelfs heel erg lastig. Een ander probleem lijkt het hoge verloop van personeel te zijn, juist ook medewerkers die nog geen lang dienstverband hebben.  

De instroom is meestal goed georganiseerd. Er is sprake van schaarste, maar de meeste functies worden op dit moment vroeg of laat wel ingevuld. De doorstroom van medewerkers vindt plaats, maar kan over het algemeen nog beter op de agenda komen van organisaties. Ook wat betreft loopbaanplanning. Het verbeteren van de doorstroom wordt gevoeld en er wordt in toenemende mate en structureler tijd ingepland om de gesprekken te voeren wat betreft doorstroom in de organisatie op zowel horizontaal als verticaal niveau. Thema’s als Strategische Personeelsplanning en behoud & ontwikkeling van bestaande medewerkers komt steeds meer centraal te staan. 

De (grote) uitstroom van medewerkers is opvallend. Het gaat relatief vaak om medewerkers in de leeftijd van begin 20 tot begin 30 die snel wisselen van baan. Het valt ook op dat ze dan weer makkelijk terugkeren naar hun ‘oude’ werkgever, omdat ze iets niet bevalt bij hun nieuwe werkgever. Vanuit HR is er vaak onvoldoende zicht op de achterliggende redenen van het wisselen van baan.
 
De uitstroom is groot, bij sommige organisaties is er sprake van een verloop van wel 20%. Redenen van vertrek zijn onder andere:  

  • Inhoud van het werk
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Mogelijk aantal uren contract
  • Planning en roostering
  • Loopbaanmogelijkheden

Er wordt aangegeven dat de uitstroom naar sectoren buiten de zorg laag is. Dat betekent dat de meeste medewerkers uitstromen naar andere zorgorganisaties. 

Ons inziens is het belangrijk om de werkelijke motivatie en redenen van deze medewerkers helder te krijgen. Welke behoeften en werkzaamheden hadden zij voordat ze startten? Probeer dit voor zover mogelijk te doorgronden en te begrijpen en sluit zoveel mogelijk aan bij de behoeften en werkzaamheden van de (jonge) werknemer. Dit houdt vanzelfsprekend verband met het binden en boeien van de medewerkers. Saxion Hogeschool en Pool Management & Organisatie doen hier verder onderzoek naar. 

Erik-Jan Vlietman De komende periode zullen we middels diverse blogs enkele inzichten wijden aan de arbeidsproblematiek in de zorg en daarnaast mogelijke oplossingen benoemen.

Heb je vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Erik-Jan Vlietman via 06-418 189 71 of bel ons op 053-200 02 19.