Machtsdenken

De Amerikaanse psycholoog McClelland deed onderzoek naar de behoeften van mensen en duidde de vier ‘needs’:

  • Need for Achievement (iets willen bereiken)
  • Need for Power (macht willen hebben)
  • Need for Affiliation (ergens bij willen horen)
  • Need for Avoidence (vermijdingsgedrag)

Read More

Waar blijven de vrouwen?

De Duitse regeringscoalitie is het eens geworden over de invoering van een vrouwenquotum voor topposities bij beursgenoteerde bedrijven. Vanaf 2016 moet dertig procent van de stoelen bezet worden door vrouwen, anders blijven ze leeg. Ook in Nederland is er al jarenlang een discussie gaande over de ‘voors en tegens’ van zo’n vrouwenquotum (lelijk woord trouwens). Read More

Stilgezet

Als ondernemer hoef ik niet bang te zijn voor lege plekken in mijn agenda. De dagen vullen zich zonder probleem met afspraken met opdrachtgevers en potentials, het begeleiden van projecten, kennismaken met nieuwe kandidaten voor (interim-)functies en natuurlijk de gebruikelijke netwerkbijeenkomsten. Read More

“Bij ons werken geen fte’s”

“Hebt u vandaag nog een van uw fte’s gesproken?”. Als we dat op deze manier formuleren, komt dat op zijn minst vreemd over. Maar toch komt het nogal eens voor dat op deze manier over medewerkers wordt gesproken. En laat duidelijk zijn, er is op zich niets mis mee met het uitdrukken van je personeelssterkte in een bepaalde eenheid, als het daar maar niet bij blijft. Read More

Zonnekoningen breken de tent af

De tijd dat de arbeiders de pet afnamen voor de directeur ligt inmiddels ver achter ons. Vooral in Nederland is de laatste decennia korte metten gemaakt met het woord ‘gezag’, alhoewel.. Ze komen nog steeds voor, de ‘zonnekoningen’: directeuren die vinden dat de hele wereld om hen draait en dat de maatschappij een stuk slechter af zou zijn als zij er niet waren geweest. Read More

Hoezo ‘non profit’?

‘Non profit’ of ‘not for profit’ wordt vaak gebruikt als aanduiding voor de, zoals Van Dale het uitlegt: ‘niet op het maken van winst gerichte sector van economische bedrijvigheid’. Het woord ‘profit’ staat voor ‘winst’, maar ook voor ‘nut’ en ‘profijt’. Als ik dat op me in laat werken, word ik altijd een beetje droevig van de aanduiding ‘non profit’. Read More