Gemeenteraadsverkiezingen

Bestuurder van een gemeente zijn is een ‘mooie hondenbaan’

Na de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar keren veel wethouders niet terug op hun op hun post. Ze treden gedwongen of vrijwillig af. En dat terwijl de afgelopen acht jaar al 457 wethouders zijn opgestapt. Jaar op jaar worden records gebroken.Read More

Voetbal goal

Je ziet het pas, als je het door hebt

In mijn werkzaamheden als organisatieadviseur op diverse plekken in de zorg komt de term ruimte telkens in mijn hoofd. Ruimte creëren, ruimte zien, ruimte benutten, ruimte voor (zelf-)reflectie. Als voetballiefhebber zie ik een mooie parallel tussen organisatieontwikkeling en het voetballen. Read More

De arbeidsmarkt en de zorg: hoge uitstroom vraagt om acties!

De arbeidsmarkt en de zorg. Een onderwerp waar al veel over geschreven en gesproken wordt. En terecht. Als we kijken naar de toekomstige verwachtingen van de vraag naar zorg en het aanbod van zorgverleners dan is er op dit moment al een mismatch en wordt deze de komende jaren alleen maar groter.
Read More

Organisatieontwikkeling in zorg: vanzelfsprekend met de menselijke maat!

Vrijwel alle organisaties in de zorg moeten doorlopend anticiperen op veranderingen; digitalisering, consumentisme, eHealth die meer en meer zijn intrede doet, verdergaande zorg op orde en op maat, etc. Tegelijkertijd moet er ook nog eens worden ingespeeld op personele krapte en begrensde budgetten. Naast een duidelijke agenda, vraagt dit van het management een om een gemeenschappelijke koers waarbij een ‘winning team’ in staat is om duurzame organisatieontwikkeling te realiseren.
Read More

De menselijke maat

De hoogleraren Fred Zijlstra en Paul Jansen richten zich in het artikel van Trouw van 14 mei jl. op de vraag hoe de bedrijven om zullen gaan met de anderhalvemetereconomie. Zij doen een oproep om te komen tot een anderhalvemeter-samenleving in plaats van een anderhalvemeter-economie. Zij roepen de werkgevers op om juist de werknemers hierbij te betrekken. Een oproep die wij van harte ondersteunen. Vraag is wel: “Hoe creëer je meer betrokkenheid van werknemers, van collega’s onder elkaar?”

Read More