Een bestuurder moet vooral niet sturen

Boek Een bestuurder moet vooral niet sturen - Leiderschap bij zelfsturing - Klaas Pool

Leiderschap bij zelforganisatie

Het boek ‘Een bestuurder moet vooral niet sturen’ maakt deel uit van een totaalconcept dat ingezet kan worden op alle niveaus binnen een organisatie en alle fasen van zelforganisatie.

Vanaf 2005 zijn meer en meer organisaties met zelforganisatie aan de slag gegaan. Maar niet overal blijkt dat de invoering van zelforganisatie als succesvol wordt ervaren en worden de aan zelforganisatie gekoppelde doelstellingen bereikt. De vraag is waar dat aan ligt en hoe zelforganisatie wél succesvol kan worden ingevoerd.

In dit boek staat de vraag ‘Hoe kan ik als bestuurder een bijdrage leveren aan de succesvolle invoering van zelforganisatie?’ centraal. Pool Management & Organisatie heeft in de afgelopen twintig jaar vele organisaties begeleid bij hun organisatieontwikkeling, onder meer op het gebied van zelforganisatie. Het boek ‘Een bestuurder moet vooral niet sturen’ is bedoeld om in te zetten bij de diverse onderdelen van het totaalconcept van zelforganisatie.

Bestel ‘Een bestuurder moet vooral niet sturen’ via info@pool-management.nl.

Klaas Pool MCC QC

Klaas Pool (1958) is directeur en oprichter van Pool Management & Organisatie, actief op het gebied van organisatieontwikkeling, tijdelijk leiderschap en werving & selectie binnen de zorg, de overheid en het onderwijs.

Klaas deed onderzoek naar de rol en invloed van de bestuurder bij het al dan niet slagen van zelforganisatie. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek schreef hij de handreiking over leiderschap bij zelforganisatie ‘Een bestuurder moet vooral niet sturen’.

Zowel binnen de social profit- als de profitsector bekleedde Klaas meerdere directiefuncties. Hij beschikt over ruime governance-ervaring vanuit zijn rol als commissaris/toezichthouder bij meerdere organisaties. Hij heeft zich toegelegd op organisatieontwikkeling en complexe verandervraagstukken en vervult voor meerdere bestuurders in de social profit sector de rol van klankbord en executive coach.

Klaas studeerde hoger financieel management (HOFAM), volgde op Business Universiteit Nyenrode de opleiding Professioneel Interim Management bij prof.dr. Jaap Schaveling en volgde daar de Commissarissenopleiding. In 2017 behaalde hij zijn mastertitel MCC (Master Leadership, Culture & Change). 

‘Een bestuurder moet vooral niet sturen’. Maar wat dan wel? Lees over de ervaringen van anderen.

Meer over klaas
TIPS EN TOOLS BIJ ZELFORGANISATIE

Meer weten over zelforganisatie, leiderschap en organisatieontwikkeling? Kijk op onze kennisbank met o.a. de modellen uit het boek.

POOL MANAGEMENT ACADEMY

Pool Management & Organisatie ontwikkelt op dit moment de Leergang Tijdelijk Leiderschap en verandermanagement binnen de Social Profit.

Blogs en artikelen

Interessante artikelen en blogs van Klaas over actualiteiten, leiderschap, organisatieontwikkeling en nieuwtjes over Pool Management & Organisatie.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Poolshoogte en we houden u op de hoogte van ontwikkelingen en initiatieven binnen Pool Management & Organisatie en haar sectoren. Interessant voor beslissers in social profit-organisaties én interim professionals!