Actueel

Interessante artikelen over actualiteiten, blogs en ontwikkelingen die bij Pool Management & Organisatie gaande zijn.

De menselijke maat

De hoogleraren Fred Zijlstra en Paul Jansen richten zich in het artikel van Trouw van 14 mei jl. op de vraag hoe de bedrijven om zullen gaan met de anderhalvemetereconomie. Zij doen een oproep om te komen tot een anderhalvemeter-samenleving in plaats van een anderhalvemeter-economie. Zij roepen de werkgevers op om juist de werknemers hierbij te betrekken. Een oproep die wij van harte ondersteunen. Vraag is wel: “Hoe creëer je meer betrokkenheid van werknemers, van collega’s onder elkaar?”

Read More

Op zoek naar Emma

Interview Ton Wennink – bestuurder Onderwijsgroep Noord

Pool Management & Organisatie (PMO) voert in 2020 een aantal gesprekken met beslissers binnen onderwijsinstellingen en met interim-professionals over het thema: Op zoek naar Emma.
Scholen acteren in een veranderende omgeving, bijvoorbeeld door wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en de verandering van tijdperk zoals Jan Rotmans dat noemt. De kernvraag blijft: voor wie en waartoe leiden we op. Of zoals de schrijver Yuval Noah Harari zegt: We weten niet meer voor welke beroepen we jongeren/mensen opleiden. De digitalisering gaat zo snel dat er beroepen verdwijnen en beroepen bijkomen.

PMO is zich bewust van deze veranderingen en gaat graag met scholen in gesprek over de impact hiervan op het onderwijs. Deze kennis deelt zij met het werkveld. Op deze manier bouwen we een netwerk op van mensen die naast de kundigheid in hun vak ook geïnspireerd worden om onderwijs gericht op de toekomst vorm te geven. Uitgangspunt bij de gesprekken is Emma, voor haar doen we het allemaal. Emma stellen we ons voor als een meisje op uw school. Ze kan 15 jaar zijn, of 18, of 20 jaar. Emma is het uitgangspunt. Welke impact hebben bovenstaande ontwikkelingen op haar én wat betekent dat voor de school? Met Ton Wennink, bestuurder van Onderwijsgroep Noord, bijten we het spits af. Lees hier het gehele interview.

Read More

Blijvende veranderingen in het onderwijs

Net als in veel andere sectoren hebben er in het onderwijs de afgelopen weken ingrijpende veranderingen plaats gevonden. Van gewoon ‘op school in de klas onderwijs’ werd de standaard opeens gewoon ‘thuis voor de buis onderwijs’. Scholen moesten in een hoog temp omschakelen naar online onderwijs, op afstand. Nieuwe mogelijkheden die tot voor kort met argusogen bekeken werden, en vaak maar mondjesmaat werden ingevoerd, waren van het ene moment op het andere het ‘nieuwe normaal’.

Read More

De jeugd(zorg) in Nederland: reële verwachtingen graag!

Vanzelfsprekend eist de coronacrisis nu alle aandacht op. Daardoor verschuiven veel thema’s naar de achtergrond. Zo ook de situatie in de jeugdsector, een sector die voor de coronacrisis onder vuur lag en zich mocht ‘verheugen’ in veel politieke en media-aandacht.

De jeugdzorgsector zucht onder torenhoge verwachtingen die lang niet altijd realistisch zijn. Het wordt dus tijd voor reëlere verwachtingen.

Read More

Vijf tips voor leiders in tijden van coronavirus

Een schip besturen bij kalme zee is voor velen wel te doen, hoewel? Maar hoeveel anders wordt het als de golven huizenhoog zijn, de storm maar aanhoudt en er geen zicht op is wanneer de rust weer zal keren.

De afgelopen weken hebben we kunnen constateren dat er heel wat bij komt kijken om gedurende zo’n crisis leiderschap te tonen. In een relatief korte tijd kregen we ineens te maken met het Coronavirus, eerst ver van ons bed, maar nu akelig dichtbij in ons eigen land, in onze directe omgeving en misschien wel in ons eigen huis.
Read More

Strategische samenwerking Bisbee Flexonderwijs en Pool Management & Organisatie

One-stop-shop voor het mbo

Bisbee Flexonderwijs en Pool Management & Organisatie bundelen hun krachten om onderwijsinstellingen zowel op teamniveau als op bestuurlijk niveau te helpen bij hun organisatie- en personele capaciteitsvraagstukken. Een interview met Klaas Pool (directeur Pool Management) en Bisbee-directeur Gerald Pikkemaat over de samenwerking en de synergie die deze oplevert.
Read More