Janny Flierjans

Partner Overheid

Vanuit haar rol als partner overheid brengt Janny de relaties met (gemeentelijke) overheden en de ervaren interim-professionals bijeen en ondersteunt ze deze waar nodig.

Stuur Janny een e-mail
Bel Janny: 06-53274490
LinkedIn
Janny Flierjans

Toegevoegde waarde

“Mijn kracht ligt in het matchen van de juiste opdracht met de juiste persoon om het gewenste resultaat gezamenlijk te bereiken. Ik ben een mensgerichte persoon die de wisselwerking tussen bestuur en medewerkers goed weet te beantwoorden, en een manager die probeert de sterke kanten van de medewerkers naar voren te halen.”

Achtergrond

Janny heeft vele jaren ervaring in het werken bij en voor de overheid. Ruim 20 jaar als ambtenaar en manager in de volkshuisvesting, onderwijs en welzijnszaken. Daarna als directeur, operations manager en senior consultant bij twee grote adviesbureaus. In die periode zijn er opdrachten uitgevoerd bij de overheid, IND en COA en in de jeugdzorg. 

Hoe Janny betekenis geeft aan organisaties ontwikkelen door mensen centraal te stellen:

“Bij vraagstellingen probeer ik altijd terug te gaan naar de bedoeling: wat was het wat we willen bereiken? Zo voorkomen we dat er te veel andere zaken gaan spelen die niet meer met de bedoeling te maken hebben en brengen we neveneffecten zoveel mogelijk in kaart om de juiste keuzes te maken.”