Terugblik: Kennismeeting Kort-cyclisch verbeteren

Tijdens de kennismeeting voor tijdelijk leiders op 28 maart 2024 stond het thema ‘Continu leren en verbeteren’ centraal. Een enthousiaste Maartje van Trigt belichtte in deze ‘onderweg-naar-huis’ sessie hoe methodisch en cyclisch verbeteren een interim-opdracht naar succes kan leiden.

Bij de ‘check-in’ gingen de deelnemers direct aan de slag met groene, oranje en rode kaartjes waarmee een situatie/stelling beoordeeld kon worden. Duidelijk werd dat tijdelijk leiders veelal tegen dezelfde uitdagingen aanlopen in hun opdracht. Zo hebben organisaties binnen het onderwijs en de zorg vaak plannen op strategisch niveau, maar wordt de uitwerking ervan gemist bij afdelingen, teams of het individu en dus ook de vraag hoe zij hier aan bij kunnen dragen. Bij de vraag hoe het toetsen op resultaten bij organisaties binnen het onderwijs en de zorg geregeld is, kleurde het voornamelijk rood in de zaal. Werk aan de winkel dus.

Maartje behandelde vijf onderdelen hoe methodisch en cyclisch voorziet in brede behoeften binnen het werkveld van interim-management:

  • Planmatig en resultaatgericht werken: Door methodisch en cyclisch te werken, kunnen tijdelijk leiders hun taken plannen en uitvoeren met een duidelijk focus op het behalen van meetbare resultaten.
  • Strategieën omzetten naar de praktijk en vice versa: Tijdelijk leiders worden vaak geconfronteerd met de uitdaging om strategische doelstellingen te vertalen naar praktische acties. Deze aanpak biedt concrete methoden om dit te realiseren en omgekeerd, om de ervaringen uit de praktijk terug te koppelen naar de strategie.
  • Eigenaarschap versterken: Door het cyclische karakter van de aanpak worden teamleden aangemoedigd om eigenaarschap te nemen voor hun taken en verantwoordelijkheden, wat leidt tot een grotere betrokkenheid en motivatie.
  • Minder en effectiever vergaderen: De gestructureerde aanpak van methodisch en cyclisch werken kan leiden tot efficiëntere vergaderingen, waarbij de focus ligt op relevante actiepunten en besluitvorming.
  • Een cultuur waarin continu leren en verbeteren centraal staat: Door regelmatig te reflecteren en te evalueren binnen een cyclisch proces, wordt een cultuur van continu leren en verbeteren gestimuleerd, wat essentieel is voor organisatorische groei en ontwikkeling.

De A3-methodiek werd als één van de kernonderdelen nader toegelicht aan de hand van papieren A3’s. De A3-methode is een gestructureerde benadering voor probleemanalyse, besluitvorming en actieplanning, waarbij alle relevante informatie op één A3-formaat vel wordt samengevat. Dit gaf extra inzicht bij de deelnemers en maakte de inhoud direct tastbaar en toepasbaar; het vertalen van strategische doelstellingen naar concrete acties en het effectief implementeren van deze plannen in de praktijk.

Het concept van methodisch en cyclisch werken, met de A3-methodiek als krachtig onderdeel, wordt steeds populairder in sectoren zoals onderwijs en zorg. Deze benadering bereidt organisaties voor op de toekomst door een gestructureerde en doelgerichte aanpak te bieden en werd met veel interesse ontvangen door de deelnemers van deze kennismeeting.

Het evenement bood tijdelijk leiders uit verschillende sectoren de gelegenheid om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en zich te verdiepen in een aanpak die hun professionele succes kan bevorderen. Ingrediënten voor een geslaagde kennismeeting!

Pool Management Academy
De kennismeeting werd georganiseerd door Pool Management Academy. Pool Management Academy is gecertificeerd trainer en opleider en legt zich toe op leiderschapsontwikkeling. Maak kennis met het aanbod op www.pool-management.nl/academy. Interessant voor zowel organisaties als tijdelijk leiders.

Deel dit artikel via:
Lees meer over:

Gerelateerde artikelen