Waar zit de weerstand om te veranderen? En hoe zorg je er als tijdelijk leider voor dat de hele organisatie bereid is te veranderen? Hoe creëer ik draagvlak voor de verandering? Dr. Erwin Metselaar behandelde deze thema’s tijdens de masterclass Van weerstand naar veranderbereidheid.

Iedere tijdelijk leider heeft wel eens te maken met een veranderopdracht. Soms gaat het om kleine veranderingen, maar het kan ook zijn dat de interim-opdracht juist een veel omvattende en weerbarstige veranderopgave omvat. Hoe ga je als tijdelijk leider in een onbekende omgeving aan de slag om de opdracht tot een succes te brengen? De DINAMO-methode van Erwin Metselaar geeft hiervoor een helder stappenplan, waarbij theorie aan praktijk is gekoppeld.

In een interactieve setting werd onder andere gesproken over gedrag en cultuur die van invloed zijn op weerstand of de bereidheid te veranderen. Via een uitgewerkte quick scan of vragenlijst kunnen 14 onderdelen getoetst worden, om hiermee het proces verder in te richten. Positieve uitschieters helpen de organisatie mee te bewegen in de verandering, waar negatieve uitschieters prioriteit moeten hebben en dus aandachtspunten zijn voor de tijdelijk leider. Pas als voldoende onderdelen positief scoren, is de mate van veranderbereidheid genoeg om de veranderopgave verder op te pakken.

Uit verschillende discussies bleek dat weerstand ook positieve kanten heeft. Het laat bijvoorbeeld betrokkenheid zien, of de kans om doelen scherper te stellen, zodat de meerwaarde wordt ingezien. Met veel praktijkcases werden diverse invalshoek en uitkomsten besproken. De deelnemers leerden vanuit verschillende rollen en stijlen te kijken om zo als verandermanager de opdracht  succesvol te begeleiden.

De deelnemers hebben ervaren dat het werken met de DINAMO-methode helpt bij het ‘scherp’ krijgen van de opdracht en bij het samen met de opdrachtgever werken aan verdieping van die opdracht: Wat speelt er precies en wat verdient prioriteit.

“Het was een leuke, leerzame en gezellige masterclass. Bedankt!”

“Prettige trainer, prettige setting en goede groep om mee samen te werken.”

“Zeer waardevol! Mooie extra en nieuwe inzichten gebaseerd op wetenschappelijk bewijs.”

De volgende masterclass Persoonlijk leiderschap staat gepland op donderdag 3 oktober 2024. Alexandra van ’t Geloof neemt jou als tijdelijk leider mee in een wervelende en interactieve experttraining, waarin de meest actuele en relevante inzichten over inspirerend en persoonlijk leiderschap besproken worden. Op basis van persoonlijke leerdoelen van jou en je medecursisten, bespreken we de invloed van leiderschap op de psychologische basisbehoeften: autonomie, verbondenheid en competentie. Klinkt interessant? Meld je dan hier aan en reserveer jouw plek.