Zorg

De Vriezenhof

Directeur-bestuurder

Wij zoeken voor de Vriezenhof een gedreven en betrokken bestuurder die hart heeft voor de zorgverlening aan ouderen in deze kleinschalige organisatie en actief de samenwerking met partijen in de Vriezenveense en Twentse samenleving zoekt. 

Over de Vriezenhof

De Vriezenhof vormt al sinds jaar en dag het zorgzame hart van en voor Vriezenveen. De afgelopen jaren heeft de Vriezenhof de transitie doorgemaakt tot een woon- en zorgcentrum waar persoonsgerichte verpleeghuiszorg wordt geboden. Een liefdevolle plek, in het hart van Vriezenveen, voor circa 60 bewoners. Daarnaast biedt de Vriezenhof wijkverpleging, onder meer aan bewoners van een aantal wooncomplexen in de omgeving, dagbesteding en welzijnsactiviteiten. Ook de collega’s van de huishoudelijke ondersteuning komt men overal tegen. Samen bieden de circa 230 medewerkers kwalitatief goede zorg en stellen het belang en welzijn van bewoners en cliënten voorop. 

De afgelopen jaren is gewerkt aan een solide bedrijfsvoering en de financiële positie is goed te noemen. Als zelfstandige organisatie heeft de Vriezenhof een gewaardeerde positie in het lokale speelveld. Cliënten zijn zeer positief over de zorgverlening en medewerkers zijn er trots op om bij de organisatie te werken. De Vriezenhof vervult een belangrijke wijkfunctie en weet een grote groep vrijwilligers aan zich te binden. De komende periode zal nog meer ingezet worden op het voorliggende veld op het vlak van welzijn, preventie en re-ablement.

De kleinschaligheid van de organisatie biedt vele voordelen. De menselijke maat is vanzelfsprekend. Uiteraard realiseert de Vriezenhof zich ook dat dit kwetsbaarheid met zich mee kan brengen. Voor de Vriezenhof is dat echter geen reden om de zelfstandigheid op te geven, integendeel. Wel zal er de komende jaren onderzocht worden in hoeverre de Vriezenhof met vergelijkbare zorgorganisaties in de omgeving de samenwerking kan opstarten als het gaat om ondersteunende activiteiten zoals bijvoorbeeld P&O, Financiën en ICT. Ook voor een passende en toekomstgerichte zorgverlening kan de samenwerking met anderen van meerwaarde zijn. Zorg en welzijn zijn immers de belangrijkste kerntaken voor de Vriezenhof en de focus van de bestuurder zal daar in belangrijke mate op gericht zijn. 

In het huidige landelijke beleid voor de ouderenzorg wordt ervan uitgegaan dat ouderen zo lang mogelijk in de thuissituatie kunnen blijven wonen. Het doel voor de Vriezenhof is dan ook om de Vriezenveners zo lang mogelijk thuis te ondersteunen en een goede passende verpleeghuiswoning te bieden als dat nodig is. Om dit ook in de toekomst te kunnen bieden is (ver-)nieuwbouw van het huidige woon- en zorgcentrum de komende jaren noodzakelijk.

De Vriezenhof heeft een protestants-christelijke signatuur en het is belangrijk dat de nieuwe bestuurder de daarbij passende waarden en uitgangspunten van harte onderschrijft.

Meer informatie over de Vriezenhof vindt u op de website: www.vriezenhof.nl.

De opgave voor de bestuurder

In de afgelopen jaren heeft de vertrekkende bestuurder gebouwd aan het organisatorische fundament en is er een relatief nieuw MT gevormd. Het verloop en het ziekteverzuim is teruggebracht, de bedrijfsvoering is verder geprofessionaliseerd en de transitie naar verpleeghuiszorg is gerealiseerd. Met de voorbereidingen voor het realiseren van de (ver-)nieuwbouw is al een behoorlijke start gemaakt.

De Raad van Toezicht is op zoek naar een man of een vrouw die bereid is zich met hart en ziel te storten op de ambities van de Vriezenhof. Deze ambities kunnen als volgt worden geduid:

  • Voor de nieuwe bestuurder ligt een duidelijke opdracht in het realiseren van de (ver-)nieuwbouwplannen waarbij een heldere koppeling gemaakt dient te worden met een nog verder aan te scherpen visie op de zorgverlening voor de toekomst. 
  • Een tweede speerpunt is het blijven bewaken en doorontwikkelen van de kwaliteit van de zorg en de veiligheid, alsmede het gezond houden van de bedrijfsvoering; in het kader van de geplande nieuwbouw en financiering is een goede financiële positie cruciaal.
  • De wijkverpleging zal in de gemeenschap van Vriezenveen een steeds meer verbindende schakel moeten vormen, waarbij de vorm, de organisatie en de financiering nadrukkelijk toekomstbestendig ingericht dienen te worden.

De nieuwe bestuurder is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en rapporteert aan de Raad van Toezicht. 

Wat zoekt de Vriezenhof?

De schaalgrootte van de organisatie vraagt om een bestuurder met veelzijdige competenties en ervaring: ‘het schaap met de vijf poten’. De Raad van Toezicht zoekt iemand met het volgende profiel: 

  • Je hebt hart voor de (ouderen-)zorg en bewezen affiniteit met de doelgroep van de Vriezenhof; ervaring met verpleeghuiszorg is een pré.
  • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau én hebt een no-nonsense houding die past bij de Twentse mentaliteit.
  • Je hebt ruime leidinggevende ervaring en daarbij integrale eindverantwoordelijkheid gedragen voor een organisatie of substantieel organisatieonderdeel.
  • Je bent ondernemend en in staat om de Vriezenhof en de regio als ‘jouw huis’ te beschouwen, met jouw uitstekende communicatieve-, netwerk- en onderhandelingsvaardigheden zoek je de samenwerking met externe stakeholders; verbinden doe je van nature en je staat open voor moderne medezeggenschap.
  • Je combineert een flinke dosis zorginhoudelijke kennis en ervaring met een ruime kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering; je neemt daarom makkelijk besluiten.
  • Je bent in staat om het MT verder in hun kracht te zetten, inspireert hen met jouw visie en weet hoe je veranderprocessen succesvol doorvoert.
  • Je hebt bij voorkeur kennis van verbouw en/of nieuwbouw in de zorg.

Wat biedt de Vriezenhof?

Bij de Vriezenhof krijg je de gelegenheid om bij een compacte en zelfstandige organisatie in een mooie bestuurderspositie te stappen en haar met toekomstbestendige zorg te begeleiden naar de nieuw te realiseren huisvesting. Het dienstverband wordt aangegaan met een contract voor onbepaalde tijd, of indien gewenst, als opdracht voor een vast te stellen periode met mogelijkheid tot verlenging. De beloning is conform de geldende WNT-regelgeving. De omvang van het dienstverband wordt in overleg vastgesteld en ligt tussen de 28 en 36 uur per week.

Meer informatie en solliciteren

Je kunt niet meer reageren op deze vacature.

Vacature tags

Zorg
In procedure
Overijssel
32 - 36 uur
WO