Onderwijs

Attendiz

Directeur

Heeft voortgezet speciaal onderwijs jouw hart en vmbo in het bijzonder? Vind je het belangrijk dat leerlingen met ‘special needs’ de bagage meekrijgen om in het vervolgonderwijs goed te kunnen functioneren? En zie je een uitdaging in de ambitie van inclusiever onderwijs? Dan hebben wij voor jou een mooie baan op een kleinschalige school in Enschede waar jij het verschil kunt maken: directeur op het Neon College.

De kern van de functie

Als directeur van het Neon College ben je een rolmodel voor het realiseren en bewaken van een positief klimaat waarin leerlingen tot optimale ontplooiing kunnen komen. Op het Neon College wordt gewerkt vanuit veiligheid, respect en vertrouwen. Daarmee willen medewerkers hun leerlingen uitdagen om kansen te benutten en het hoogst haalbare uit henzelf te halen.

Je bent een onderwijskundig leider, die werkt vanuit een gezamenlijke visie met ervaring in diplomagericht onderwijs (bij voorkeur vmbo) en speciaal onderwijs.

Als een echte verbinder neem je het team mee in de groei naar kwalitatief goed onderwijs in een professionele cultuur, waarin gelijkwaardigheid, elkaar aanspreken, veiligheid, dialoog en een goed samenspel de basis vormen.

Je bent als directeur een uitstekende organisator en weet rollen, taken en verantwoordelijkheden zo te organiseren dat teamleden vanuit eigenaarschap effectief hun werk kunnen uitvoeren.

Verder heb je oog voor doorontwikkeling van de teamleden, zakelijke en menselijke aspecten en zie jij de gesprekkencyclus als kerntaak van een schoolleider.

Op het Neon College vervul je als directeur een belangrijke rol in het directeurenoverleg van het samenwerkingsverband VO 2302. Je werkt samen met collega-directeuren binnen Stichting Attendiz, waarin 12 scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs zijn vertegenwoordigd. Het Neon College is één van deze scholen.

Wat vraagt het Neon College?

Dit vragen wij van jou:

 • academisch of hbo+ werk- en denkniveau
 • ervaring als schoolleider
 • aantoonbare affiniteit en het liefst ervaring met de doelgroep (cluster 4)
 • visie-gestuurde onderwijskundige schoolleider
 • ervaring met verandertrajecten
 • zicht op bedrijfsvoering (met name HR)
 • hart voor kwalitatief goed onderwijs
 • bevordering van professionele en persoonlijke ontwikkeling van teamleden
 • uitstekende organisatorische kwaliteiten met overzicht, je kunt vlot schakelen
 • sterk in gespreksvoering met leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Dit zien wij graag bij jou:

 • je bent een echte verbinder, iemand op wie je kunt bouwen, die er stáát
 • transparantie, betrouwbaarheid, je zeg wat je doet en doet wat je zegt
 • communicatief ben jij vaardig, inspirerend, motiverend en enthousiasmerend
 • je werkt bottom-up, neemt mensen mee, bent koersvast, geeft richting en bent van daaruit daadkrachtig
 • door een open houding weet jij het vertrouwen te winnen
 • je bent gericht op samenwerken: in de school, binnen de stichting en daarbuiten
 • de kwaliteiten van medewerkers zie jij, je geeft vertrouwen en autonomie, werkt resultaatgericht
 • het lef en de moed om te handelen als de situatie daarom vraagt
 • een positief ingesteld mens, voorzien van relativerend vermogen en humor.

Over het Neon College/Attendiz

Het Neon College is een school voor voortgezet speciaal vmbo-onderwijs, bedoeld voor leerlingen die een intensievere gedragsaansturing vragen dan het regulier voortgezet onderwijs kan bieden. De school staat in Enschede en verzorgt onderwijs aan ongeveer 160 leerlingen, verdeeld over 15 klassen.

Leerlingen behalen bij het Neon College een diploma in één van de leerwegen waarna ze naar het mbo gaan. De school heeft een regionale functie, dit betekent dat leerlingen uit zowel Enschede als omringende gemeenten het Neon College bezoeken.

Wat maakt het Neon College bijzonder?

 • klassen van 12 leerlingen
 • in de onderbouw heeft elke klas een vaste onderwijsassistent
 • in klas 1 en 2 krijgen leerlingen veel les van de eigen mentor, dit wordt langzaam afgebouwd
 • elke dag starten leerlingen bij de eigen mentor en sluiten ook af bij de eigen mentor
 • er is veel toezicht in de school en op het schoolterrein
 • heldere gedragsafspraken
 • samenwerking met jeugdhulppartner Pluryn
 • samenwerking met Alifa, Bureau Halt en Tactus.
 • Het Neon College is een school van Stichting Attendiz, die goed onderwijs verzorgt aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar.

In het kort

 • directeur
 • voorgezet speciaal onderwijs
 • vmbo
 • Enschede

Wat biedt het Neon College/Attendiz?

Bij deze functie hoort een salaris volgens schaal D13 cao PO (vergelijkbaar met VO). De werktijdfactor is 0.8-1.0 fte. Na een tijdelijke aanstelling van een jaar krijg je bij goed functioneren een vaste aanstelling. We willen namelijk graag dat je voor langere tijd blijft. Je start op 1 november 2024, of als het kan eerder.

En er is meer:

Je komt terecht in een collegiale sfeer met medewerkers die een groot hart hebben voor de leerlingen. Je wordt goed begeleid, zodat jij in je kracht staat om het beste uit de leerlingen te halen.

Voor jezelf is er ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling via de Attendiz Academie.

Solliciteren en meer informatie

De sollicitatietermijn van deze vacature is gesloten.

In het kort

 • directeur
 • voorgezet speciaal onderwijs
 • vmbo
 • Enschede

Vacature tags

Onderwijs
Afgerond
Heel Nederland
Overijssel
32 - 36 uur
36 - 40 uur
HBO-plus