Onderwijs

Attendiz

Directeur

Heeft speciaal onderwijs jouw hart? Deel je de overtuiging dat goed gedrag te leren is en hoe jonger je bent, hoe gemakkelijker het is om nieuw gedrag aan te leren? Zie je een uitdaging in de ambitie van inclusiever onderwijs? Dan hebben wij voor jou een prachtige baan op een excellente school in Enschede: directeur op Het Reliëf.

De kern van de functie

 • Als nieuwe directeur bouw je met een bevlogen team voort op het bestaande beleid, waarin gedeeld leiderschap aanwezig is. Je werkt aan een vervolg; met focus op de gemeenschappelijke koers.
 • Je bent een leider die blijft inspireren en aansturen waardoor het pedagogisch en didactisch niveau hoog/excellent blijft.
 • Op de werkvloer ben je zichtbaar en zie je daardoor wat nodig is in de school.
 • Je investeert in de begeleiding van nieuwe collega’s en hebt structureel aandacht voor de gesprekkencyclus waarin de ontwikkeling van de medewerker een plek heeft.
 • Op landelijke ontwikkelingen anticipeer jij, ook continueer je de samenwerking met het reguliere PO en breidt deze uit waar mogelijk - in het belang van de leerling.
 • Je vervult een belangrijke rol als lid van het directeurenoverleg in het samenwerkingsverband Twente Oost PO.  

De directeur van Het Reliëf werkt samen met collega-directeuren binnen Stichting Attendiz, waarin 12 scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs zijn vertegenwoordigd. Het Reliëf maakt deel uit van deze stichting.

Wat vraagt Het Reliëf?

Dit vragen wij van jou:

 • academisch of hbo+ werk- en denkniveau
 • ervaring als schoolleider
 • aantoonbare affiniteit met de doelgroep (cluster 4)
 • visie-gestuurde onderwijskundige schoolleider
 • ervaring met verandertrajecten
 • inzicht in het werk van een directeur op een kleinschalige school
 • zicht op bedrijfsvoering (met name HR)
 • hart voor kwalitatief goed onderwijs
 • bevordering van professionele en persoonlijke ontwikkeling van teamleden
 • uitstekende organisatorische kwaliteiten met overzicht, je kunt vlot schakelen
 • sterk in gespreksvoering met leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Dit zien wij graag bij jou:

 • je bent een echte verbinder
 • transparantie, betrouwbaarheid, je zeg wat je doet en doet wat je zegt
 • communicatief ben jij vaardig, inspirerend, motiverend en enthousiasmerend
 • je werkt bottom-up, neemt mensen mee, bent koersvast, geeft richting en bent van daaruit daadkrachtig
 • door een open houding weet jij het vertrouwen te winnen
 • je bent gericht op samenwerken: in de school, binnen de stichting en daarbuiten
 • de kwaliteiten van medewerkers zie jij, je geeft vertrouwen en autonomie, werkt resultaatgericht
 • het lef en de moed om te handelen als de situatie daarom vraagt
 • een positief ingesteld mens, voorzien van relativerend vermogen en humor.

Over Het Reliëf/Attendiz

Het Reliëf is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen van groep 1 t/m 8. De school heeft in totaal ongeveer 190 leerlingen, verdeeld over 16 groepen. Bij alle leerlingen die op de school aangemeld worden, is op dat moment sprake van ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek.

Op Het Reliëf wordt methodisch gewerkt aan het omzetten van ongepast gedrag naar gewenst gedrag. Bij nieuw gewenst gedrag ontstaan ook vaak fijnere contacten met leeftijdsgenoten en ruimte om tot leren te komen. De samenwerking met ouders is essentieel om nieuwe gedragspatronen in te slijpen en vast te houden.

Wat maakt Het Reliëf bijzonder?

 • het positieve klimaat: goed gedrag is de norm, Positive Behaviour Support
 • zeer gespecialiseerd personeel
 • groepsgrootte van gemiddeld 12 leerlingen
 • ondersteuning van onderwijsassistentie in de groepen
 • ondersteuning van gedragswetenschappers
 • samenwerking met jeugdhulp in de vorm van OJA
 • onderwijszorgklas
 • werken aan doorplaatsing naar (speciale) basisschool
 • expertisedeling met reguliere scholen
 • aandacht voor gezonde leefstijl; 3x gym per week, naschoolse (sport)activiteiten
 • prettige ligging in de natuur
 • predicaat Excellent
 • opleidingsschool voor pabo en ROC.
 • Het Reliëf is een school van Stichting Attendiz, die goed onderwijs verzorgt aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar.

In het kort

 • directeur
 • speciaal basisonderwijs
 • Enschede

Wat biedt Het Reliëf/Attendiz?

Bij deze functie hoort een salaris volgens schaal D13, cao PO. De werktijdfactor is 0.8-1.0 fte. Na een tijdelijke aanstelling van een jaar krijg je bij goed functioneren een vaste aanstelling. We willen namelijk graag dat je voor langere tijd blijft. Je start op 1 november 2024, of als het kan eerder.

En er is meer:

 • Je komt terecht in een collegiale sfeer en positieve werkomgeving met een bevlogen en betrokken team.
 • Je wordt goed begeleid, zodat jij in je kracht staat om het beste uit de leerlingen te halen.
 • Voor jezelf is er ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling via de Attendiz Academie.

Solliciteren en meer informatie

De sollicitatietermijn voor deze vacature is verstreken.

In het kort

 • directeur
 • speciaal basisonderwijs
 • Enschede

Vacature tags

Onderwijs
Afgerond
Heel Nederland
Overijssel
32 - 36 uur
36 - 40 uur
HBO-plus