Onderwijs

De Linge Kinderopvang en Basisonderwijs

Directeur bedrijfsvoering

Een fijne plek om te groeien, te leren en plezier te maken. Dat krijgt ieder kind bij De Linge Kinderopvang & Basisonderwijs, vanaf het moment dat ze tien weken oud zijn, totdat ze naar de brugklas gaan. Zie jij jezelf als de verbindende en deskundige directeur bedrijfsvoering die zij nodig hebben? Heb je expertise in het faciliteren van ondersteunende diensten en ben jij een communicatieve leidinggevende die voor duidelijkheid en rust zorgt in de organisatie? Dan zoekt De Linge jou!

De kern van de functie

Dit is wat jij als directeur bedrijfsvoering gaat doen:

 • Je geeft leiding aan de medewerkers van het bestuurskantoor.
 • Je coördineert de uitvoering van het vastgestelde meerjarenbeleid binnen een heldere planning-en-controlcyclus.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de inrichting en optimalisering van de processen en systemen die voorschoolse opvang en primair onderwijs ondersteunen.
 • Je biedt met je team ondersteuning aan locaties op de domeinen financiën, HR, planning & control, (salaris)administratie, huisvesting & facilitair, ict, contractbeheer, AVG, privacy beheer, BHV, secretariaat en communicatie.
 • Je brengt meer duidelijkheid en rust in de organisatie waardoor iedereen weet waarvoor je bij wie moet zijn. Je hakt knopen door als de situatie daarom vraagt.
 • Je bent sparringpartner en adviseur van de directeur-bestuurder en op jouw gebied de gesprekspartner voor de locatiedirecteuren.

Wat vraagt De Linge?

Wat heeft de directeur bedrijfsvoering in huis?

 • Een brede relevante opleiding en werkervaring, op minimaal hbo+ niveau.
 • Aantoonbare expertise binnen het sociaal domein op één of meerdere gebieden: financiën, HR, huisvesting/facilitair, ict. Expertise in financiën is een pré.
 • Ruime leidinggevende ervaring.
 • Kennis van de systematiek binnen kinderopvang en primair (speciaal) onderwijs. Je kunt op verschillende niveaus schakelen.
 • Ruime ervaring in het rapporteren en strategisch adviseren binnen de gestelde kaders zoals bijv. de meerjarenbegroting, jaarrekeningen, tussentijdse rapportages.

Kwaliteiten en eigenschappen

Je bent een echte verbinder en brengt zo de verschillende domeinen samen. Met jouw helikopterblik heb je overzicht, ben je een strategisch denker en beschik je over organisatiesensitiviteit. Je hebt daarom zicht op het grotere geheel en kent de context en de kaders waarbinnen gewerkt wordt. Je werkt cyclisch, gestructureerd en planmatig.

Als communicatief sterk persoon handel je proactief naar de directeur-bestuurder en naar de directeuren van de locaties. Voor de medewerkers ben je een laagdrempelige en deskundige sparringpartner die de ontwikkeling van anderen stimuleert en dit ook zelf voorleeft door eigen professionalisering.

Je bent duidelijk, kunt strak sturen zonder autoritair te zijn – je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Samen met je team straal je een proactieve en dienstverlenende houding uit naar de locaties. Daarnaast ben je een mensgerichte leidinggevende en een goede organisator.

Over De Linge

Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge biedt basisonderwijs aan ruim 1.600 leerlingen, kinderopvang aan zo’n 450 kinderen en heeft ruim 250 medewerkers op de locaties in Huissen, Bemmel, Angeren, Haalderen, Gendt en Doornenburg.

Op alle plekken werken vanuit dezelfde waarden en met één visie, dat is waar De Linge voor staat. Het doel is om kinderen op de best mogelijke manier voorbereiden op hun toekomst, zodat dat ze vol zelfvertrouwen naar het voortgezet onderwijs gaan.

Voor De Linge draait onderwijs om kwaliteit en om ‘samen’: samen leren ondanks of dankzij onderlinge verschillen.

De Linge wil graag dat:

 • kinderen leren in samenhang, op basis van de doorgaande ontwikkellijn 0-13 jaar;
 • kinderen zich ontwikkelen in een actieve en positief kritische grondhouding;
 • medewerkers werken in een professionele leergemeenschap op zowel locatieniveau als stichtingsniveau.

Opsomming (niet voor PMO)

 • Directeur bedrijfsvoering
 • Primair onderwijs
 • Huissen
 • Gelderland

Wat biedt De Linge?

Je komt met deze nieuwe functie (0.8-1.0 fte) terecht in een collegiale sfeer en positieve werkomgeving. Er is ruim baan voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je ontvangt een salaris dat past bij jouw ervaring/opleiding en bij deze functie (D12 of D13 CAO PO). Ook zijn er goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een telefoon, laptop en deelname aan een fietsproject en bedrijfsfitness.

Solliciteren en meer informatie

De sollicitatietermijn voor deze vacature is verstreken.

Vacature tags

Onderwijs
Afgerond
Heel Nederland
Gelderland
32 - 36 uur
36 - 40 uur