Overheid

Gemeente De Fryske Marren

Directeur Sociaal Domein

Voor de gemeente Fryske Marren zoeken we een inspirerende Directeur (aandachtsgebied Sociaal Domein). De organisatie is volop in ontwikkeling. De organisatie bestaat uit 16 teams met daarboven een directie van vier personen, elk met hun eigen portefeuille. Deze portefeuilles kunnen na een aantal jaren rouleren.

Wil jij een grote strategische rol spelen in de koers van het sociaal domein voor de gemeente Fryske Marren en ben je een kei in het ontwikkelen van organisaties? Dan is deze functie jouw match!

De kern van de functie

Als strategisch leider, bepaal je samen met je medewerkers de koers van het sociaal domein. Binnen de nieuwe koers is het belangrijk om een succes te maken van het programma ‘Samenhang Sociaal Domein’. Je communiceert helder, inspirerend en daagt de medewerkers uit op een creatieve manier invulling te geven aan hun rol. Je voelt je eigenaar van deze ontwikkeling, waarbij integraliteit en teamoverstijgend werken de uitgangspunten zijn. Je hebt naast een strategische visie ook het vermogen om de visie te implementeren en de organisatie door te ontwikkelen. Uiteraard heb je affiniteit met de vraagstukken binnen het sociaal domein.

Je neemt jouw ervaring mee met betrekking tot organisatieontwikkeling. ‘Integraal samenwerken’ is het leidend motief voor directie en organisatie. Je bent in staat heldere kaders te stellen en de organisatie te stimuleren om daarbinnen met oplossingen te komen. Dat vraagt van hen lef en soms risico nemen, daarin weten ze zich door jou gesteund. Als directeur breng je jouw teammanagers in positie door vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen te geven. Vanzelfsprekend maak je tijd voor ontwikkelings- en/of coachingsvraagstukken.

Wat ga je doen?

 • Je bent mede eindverantwoordelijk voor het sturingsprofiel van de organisatie.
 • Je bent mede verantwoordelijk voor het realiseren van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen en de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie.
 • Je beslist (en adviseert) over complexe en strategische vraagstukken op bestuurlijk- en concernbreed niveau met een grote politieke en maatschappelijke impact.
 • Je bent verantwoordelijk voor de nieuwe koers van het sociaal domein, inclusief de   doorontwikkeling en innovatie.
 • Je bent mede verantwoordelijk voor de continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie.
 • Daarnaast geef je integraal leiding aan een portefeuille met overwegend ontwikkelende taken in het sociaal domein en je bent binnen het domein eindverantwoordelijk voor de verbinding tussen ambtelijke en bestuurlijke processen. Jouw huidige portefeuille bestaat uit vijf teams in het sociaal domein en een team facilitair.
 • Je bent een strateeg en hebt overzicht. Je bent in staat om afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Je weet je te richten op de lange termijn. Je vertaalt informatie naar ideeën voor de toekomst.
 • Je rapporteert aan de algemeen directeur/gemeentesecretaris en maakt deel uit van het directieteam van de gemeentelijke organisatie.

Wat vraagt gemeente De Fryske Marren?

 • Naast een academisch werk- en denkniveau, ben je in staat om vanuit veranderkundig perspectief een organisatie te (bege)leiden.
 • Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren. Je speelt in op deze ontwikkelingen en weet deze te vertalen naar het eigen werkgebied. Je hebt een proactieve rol in het ontwikkelen van programmasturing en verbetering van de organisatiedoelen.
 • Je bent een onafhankelijk denker en een karaktervol mens.
 • Je hebt bij voorkeur gemeentelijke ervaring in een soortelijke functie.
 • Je hebt strategisch in- en overzicht en weet complexe vraagstukken tot uitvoering te brengen. Daarbij heb je een verbindende rol tussen teams en mensen.
 • Je hebt een zakelijk sociale benadering en snapt de politieke dynamiek.
 • Do kinst de Fryske taal ferstean of wolst dit leare (je kunt het Fries verstaan of wilt dit leren).

Over de gemeente De Fryske Marren

De gemeente De Fryske Marren is een gemeente in het zuidwesten van Friesland en telt ruim 51.000 inwoners verspreid over 51 steden en dorpen. Als organisatie is de gemeente volop in ontwikkeling. In 2020 is er een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd en op deze ontwikkelingen moet de komende jaren verder voortgeborduurd worden. Bij de gemeente De Fryske Marren houden ze van doén. Het is een ambitieuze organisatie met een plezierige sfeer van betrokkenheid en collegialiteit. Er wordt in mogelijkheden gedacht en gekeken naar wat wél kan. Ze durven niet-alledaagse initiatieven aan. Maar net zo goed te stoppen met wat niet werkt. Wat is daarvoor nodig? Ondernemerschap, duidelijkheid en lef. Tegelijkertijd is het een flexibele organisatie. De kunst van meebewegen verstaan ze en houden daarbij de eigen rol goed voor ogen. Ze zetten zich samen in voor een leefbare en veilige samenleving. Ze hebben oog voor de mensen om ons heen. Omdat ze écht vinden dat iedereen mee moet kunnen doen. Zó maken ze samen de gemeente De Fryske Marren tot wat ze is: kleurrijk, levendig en noflik!

Binnen de organisatie zijn de volgende principes leidend.

Willen werken vanuit:

 • een heldere dienstverleningsvisie;
 • professionele ruimte;
 • resultaatgerichte samenwerking;
 • coachend en faciliterend leiderschap.


Het is een ambitieuze organisatie, die graag vooruit wil. Met ruim 700 medewerkers wordt een plezierige sfeer van collegialiteit, ruimte om het werk te doen en betrokkenheid ervaren. En: een drive om deze organisatie nog beter te maken.  

 

Wat biedt De Fryske Marren?

Je valt onder functieschaal 15 van de CAO Gemeente (max. € 8.779,- per maand (per 1 januari 2024), afhankelijk van je opleiding en ervaring, op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals collectiviteitskorting, een Individueel Keuzebudget (IKB - 17,05% van het salaris) en val je onder een goede pensioenregeling. Ook is er veel aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling door middel van scholing, cursussen en workshops. Je hebt natuurlijk de mogelijkheid om hybride te werken.

Solliciteren en meer informatie

De sollicitatietermijn voor deze vacature is verstreken.

Vacature tags

Overheid
Afgerond
Friesland