Onderwijs

TOF Onderwijs

Lid Raad van Toezicht

Stichting TOF Onderwijs in de gemeente Tubbergen is op zoek naar twee nieuwe leden Raad van Toezicht. We zoeken een lid met inhoudelijke kennis van primair onderwijs en een lid financiën. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht behoefte aan meer bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.

Wil jij maatschappelijk bijdragen aan het verbreden van de horizon van basisschoolleerlingen in de regio Twente? Ben je een onafhankelijk denker met ambitie en met hart voor primair onderwijs? Dan is dit een interessante nevenfunctie.

De kern van de functie

De Raad van Toezicht is werkgever van de bestuurder en heeft de taak om integraal toezicht uit te oefenen op het beleid van het bestuur (missie, visie en strategie) en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De overige taken zijn:

 • uitoefenen van toezicht in relatie tot de maatschappelijke verantwoordelijkheid;
 • gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur en optreden als klankbord;
 • nemen van statutair voorgeschreven besluiten;
 • afleggen van verantwoording voor het uitgeoefende toezicht.

Wat vraagt TOF Onderwijs?

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

 • je hebt zicht op- of kennis van het besturen van een po-organisatie;
 • een professionele en proactieve houding;
 • open, integer, transparant, onafhankelijk en rolvast;
 • je werkt als teamspeler vanuit vertrouwen;
 • ambitie voor kwalitatief goed en eigentijds onderwijs;
 • je kunt balans vinden tussen ruggensteun geven aan- en kritisch bevragen van de bestuurder;
 • sensitiviteit bij een plattelandsomgeving en haar betrokkenheid op de school;
 • je onderschrijft de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs.
 • je hebt geen bestuurlijke en/of arbeidsrechtelijke relatie (gehad) met Stichting TOF Onderwijs.

Profiel financiën

Dit vragen wij specifiek bij een financieel profiel:

 • bedrijfseconomische of bedrijfskundige opleiding en ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering.
 • nieuwsgierigheid naar de koppeling tussen financiële gegevens en de kwaliteit en doelmatigheid van het onderwijs.
 • kundig gesprekspartner voor de bestuurder, de controller en de accountant van de stichting.
 • sparringpartner én tegenkracht van de bestuurder, scherp op financiën met een flexibele mind: willen begrijpen en meedenken, oplossingsgericht.

Profiel onderwijs

 • Inhoudelijke kennis van primair onderwijs
 • Kennis van (het bevorderen van) de kwaliteitscultuur
 • Inhoudelijke sparringpartner van de bestuurder, met name op beleidsmatig gebied.

Bestuurlijke ervaring

In de Raad van Toezicht is behoefte aan een lid met bestuurlijke ervaring. De voorkeur gaat daarom uit naar een lid dat in één van beide profielen het volgende meebrengt:

 • Ervaring in het besturen van een professionele organisatie óf in het integraal toezicht houden daarop.
 • Kennis van de uitgangspunten van ‘good governance’ en past deze binnen de raad toe.
 • Een helikopterblik, omgevingssensitiviteit en een beleidsmatig strategische sparringpartner voor de bestuurder.

Over TOF Onderwijs

Stichting TOF Onderwijs heeft negen basisscholen in de gemeente Tubbergen onder haar hoede. De scholen zijn sterk verbonden met elkaar en hun omgeving. De stichting verzorgt met ongeveer 195 medewerkers onderwijs aan 1.800 leerlingen. Alle TOF-scholen hebben een eigen identiteit; hun verscheidenheid geeft kleur aan de organisatie als geheel. Vanuit hun eigen plek geven de scholen op authentieke en autonome wijze invulling aan de gezamenlijke koers van TOF Onderwijs.

Wat biedt TOF Onderwijs?

De Raad van Toezicht biedt een prettige plek aan toezichthouders die in die rol willen bijdragen aan de ontwikkeling van het kind en de leerkracht. Daarnaast wordt ingezet op gezamenlijke scholing om je te ontwikkelen in je rol als toezichthouder. De jaarlijkse vergoeding voor deze taak bedraagt € 2.000,- (incl. reiskosten).

Solliciteren en meer informatie

De sollicitatietermijn van deze vacature is verstreken.

Vacature tags

Onderwijs
Afgerond
Heel Nederland
Overijssel
16 - 24 uur
HBO