10-puntenplan transformatie sociaal domein

Eerste hulp bij coalitiebesprekingen

De stemmen zijn geteld en de eerste besprekingen rondom de coalitievorming zijn al begonnen. Belangrijk thema bij iedere gemeente is de daadwerkelijke transformatie van het sociaal domein: “Hoe zorgen we ervoor dat – binnen de (financiële) kaders –  binnen onze gemeente iedereen kan meedoen?”

De afgelopen jaren zijn er al de diverse stappen gezet. Belangrijke stappen, op de ene plaats wat meer succesvol dan op de andere. Het gaat er nu om concrete vervolgstappen te zetten. Hoe? Door nú, aan het begin van de nieuwe bestuursperiode, te komen met een concreet 10-puntenplan waarin de essenties van de transformatie zijn weergegeven.

Geen dikke rapporten, want die zijn er al genoeg, maar gewoon de tien belangrijkste punten op een rij, gebaseerd op de  Golden-circle-filosofie van Simon Sinek, concreet, duidelijk te communiceren en actiegericht. “Begin bij de waarom-vraag”.

Pool Management & Organisatie is al sinds 1999 actief op het gebied van organisatieontwikkeling binnen het sociaal domein. Bij haar aanpak gaat zij uit van de kwaliteit die binnen iedere organisatie reeds aanwezig is. Door aan te sluiten bij de aanwezige kennis en kunde wordt voorkomen dat onnodige interventies worden gedaan en wordt er tegelijk voor gezorgd dat alle ontwikkelstappen ‘van de mensen zelf’ zijn.

Wat doet Pool Management & Organisatie dan in zo’n proces? Haar professionals zijn erop getraind om de kwaliteiten in de organisaties te ontdekken en soms te herondekken, deze kwaliteiten optimaal met elkaar in verbinding te brengen en de organisatie te helpen deze te richten op het uiteindelijke doel. In deze aanpak, die we Mentale Mobiliteit noemen, ontstaat een samenwerking waarbij mensen leren hoe zij hun eigen kwaliteiten (h)erkennen, maar ook de kwaliteiten van anderen en hoe deze ‘anderen’ een bijdrage kunnen leveren aan het gezamenlijke doel.

Revolutionair? Helemaal niet! Maar wel zeer effectief. Mensen voelen zich nauw betrokken, voelen zich uitgedaagd én ervaren de ruimte om mee te denken en te doen.

Wat betekent dit alles voor de coalitievorming en collegeafspraken? Zorg voor dat concrete 10-puntenplan, dat als leidraad zal dienen gedurende de nieuwe bestuursperiode. Als je elkaar weet te vinden op deze tien punten, dan heb je een goede basis gelegd. Niet alleen voor de transformatie, maar ook voor alle andere aspecten en vraagstukken die de komende bestuursperiode om aandacht zullen vragen.

De professionals van Pool Management & Organisatie zijn beschikbaar om de besprekingen te begeleiden om tot het 10-puntenplan te komen, afgestemd op uw gemeente. Onze professionals kennen de vragen met betrekking tot het sociaal domein én combineren dit met de vaardigheden om mentale mobiliteit te creëren.

Verder praten?

Graag samen een 10-puntenplan opstellen? Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op.


    Ik wil me graag inschrijven voor de nieuwsbrief 'Poolshoogte'
    Benieuwd wat wij met uw gegevens doen? Bekijk ons privacy statement.