Masterclass Dynamiek en transitie in organisaties

Dynamiek en transitie in organisaties

Transitie is wat anders dan verandering en is er tegelijkertijd innig mee verbonden. Verandering gaat over concrete, zichtbare zaken of situaties in de buitenwereld zoals: fusies, reorganisaties en wijzigingen in teamsamenstelling. Veranderingen spelen zich af in wat we ook wel de bovenstroom noemen; zichtbaar, bespreekbaar en meetbaar. Veranderingen spelen zich vooral aan de buitenkant af.

Transitie is het emotionele, cognitieve, fysieke en spirituele proces waarmee mensen geconfronteerd worden en doormaken wanneer ze met ingrijpende veranderingen te maken krijgen. Het is verandering op identiteitsniveau. Transitie vindt plaats in de onderstroom van de verandering: veelal minder goed zichtbaar, minder grijpbaar en niet echt in harde cijfers meetbaar. Transitie voltrekt zich meer aan de binnenkant; binnenin en tussen de mensen.

Marnix Reijmerink neemt je mee in het gedachtengoed van de Taal van Transitie en het Ambacht van de Secure Base Coach en laat je kennismaken met de Transitiecirkel. De Transitiecirkel ligt aan de basis van de Taal van Transitie. In welke mate ben jij als tijdelijk leider een sucure base?

Tijdens de masterclass ‘Dynamiek en transitie in organisaties’ word je uitgedaagd antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Wat betekenen de aangereikte kennis, inzichten en vaardigheden voor mij? En op welke manier sluiten die al dan niet aan
    bij mijn persoonlijke opvattingen en (impliciete) aannames en mijn manier van werken
  • Wat is de meerwaarde van de masterclass voor mij persoonlijk? Welke inzichten heb ik tijdens deze masterclass verworven?
  • Op welke wijze kan ik de aangedragen kennis en inzichten toepassen binnen de context waarbinnen ik werk?

Marnix Reijmerink besteedt expliciet aandacht en tijd aan deze vragen tijdens de masterclass. Hiermee geven we uitdrukking aan onze visie op Tijdelijk Leiderschap (zie cirkel), het steeds weer pendelen tussen:

  • Wie ben ik?
  • Wat kan ik brengen?
  • Wat vraagt de opdrachtgever / organisatie van mij?

Door dat met elkaar te delen tijdens het inhoudelijke deel overdag én de intervisie in het avondprogramma, vindt er een verdieping van het leren plaats: van theorie naar praktijk.

Docent: Marnix Reijmerink

Marnix Reijmerink is partner in De School voor Transitie. Hij begeleidt teams, organisaties en hun leiders in binnen- en buitenland bij hun (leiderschaps)ontwikkeling. Marnix Reijmerink is hoofdopleider van de opleiding Secure Base Teamcoachen, waar hij vakgenoten opleidt om te werken met teams, organisaties en hun leiders. Daarnaast werkt hij met een bijzondere focus rond het thema mannelijk leiderschap.

Marnix publiceert over (persoonlijk) leiderschap, transitie en teamontwikkeling. Hij is co-auteur van het boek Het Ambacht van de Secure Base Coach. Transitie mogelijk maken (2022). Daarnaast leverde hij een bijdrage aan het boek Taal van Transitie en Je roeping als leider in een wereld van verandering (2020), waarvan onlangs de Engelstalige editie verscheen bij Routledge Publishers.

 

Interesse? Meld je aan en reserveer jouw plek!

 

Aanmelding leergang Tijdelijk Leiderschap

Een masterclasses bestaat uit drie dagdelen: ochtend (start om 9.00 uur), middag en avond. Het avonddeel (van 17.00 uur tot 19.00 uur) biedt de mogelijkheid om na een korte pauze met avondhap op basis van de behandelde thema’s en/of actuele vragen middels verschillende intervisiemethodieken met elkaar aan het werk te gaan.

De investering bedraagt € 635,- (excl. btw) per masterclass. Voor tijdelijk leiders die tijdens het moment van aanmelden actief zijn voor Pool Management geldt een gereduceerd tarief.

Om de kwaliteit te waarborgen, wordt na aanmelding via het onderstaande formulier gekeken naar geschiktheid van de deelnemer en beschikbaarheid binnen de masterclass, waarbij een groep van 15 deelnemers het uitgangspunt is.
Ik meld me graag aan voor de volgende masterclass(Vereist)
Naam(Vereist)
Factuuradres(Vereist)

 

 

Deel dit artikel via:
Lees meer over:

Gerelateerde artikelen