De Raad van Toezicht als werkgever

Het kan je zomaar gebeuren: de bestuurder komt bij jou als voorzitter van de Raad van Toezicht met de mededeling dat hij of zij een andere baan heeft aangenomen. Of sterker nog: je hebt als Raad van Toezicht het besluit moeten nemen dat de bestuurder moet vertrekken. Twee cases waar je als toezichthouder en dus ook als werkgever voor kunt komen te staan. Wat staat je in zo’n situatie te doen? Meestal wordt dan in hoog tempo nagedacht over een overbrugging in de vorm van een interim en daarna komt de procedure werving & selectie van een nieuwe bestuurder in zicht. En dan denken wij natuurlijk graag mee.

Maar laten we de vraag eens omdraaien. Ben je als Raad van Toezicht goed voorbereid op het al of niet onverwachte vertrek van een bestuurder? En wat kun je doen om goed voorbereid te zijn? In de eerste plaats is het belangrijk om als het kan te anticiperen op een gepland vertrek van een bestuurder, bijvoorbeeld vanwege pensioen. Dit onderwerp tijdig agenderen en met de zittende bestuurder bespreken is een goede eerste stap.

Hoe beter beslagen je ten ijs komt in zo’n situatie, hoe wendbaarder je vaak bent als werkgever. Is je toezichtvisie actueel? Is er een actueel profiel van het bestuur? Heb je als raad goed zicht op de visie van de (G)MR op de organisatieontwikkeling? Wat heeft de organisatie nodig als er een nieuwe bestuurder gezocht moet worden? Wie in de raad gaan de vacature-kar trekken en zijn zij voldoende beschikbaar? Een goede Raad van Toezicht denkt hierover na vóórdat een dergelijke situatie zich daadwerkelijk voordoet. Het is niet ondenkbaar dat je als toezichthouder in één van de zittingstermijnen hiermee te maken krijgt.

Het is ons vak om als adviseur een Raad van Toezicht te ondersteunen en in het hele proces van werving & selectie te ontzorgen. Er is niets mooier dan in overleg met de opdrachtgever en met alle stakeholders een organisatie- en profielschets te maken. Maar het is ook fijn als de raad een actuele visie heeft op zijn werkgeversrol. Volgens mij is dat één van de belangrijke factoren om bij het werven van de nieuwe bestuurder een succesvolle en duurzame keuze te kunnen maken.

Wil je als Raad van Toezicht de kans op ‘een goede vangst’ vergroten, sta dan met de hele raad af en toe expliciet stil bij de werkgeversrol, ook al is die goed belegd bij een remuneratiecommissie. Toezichthouden blijft immers teamwork.

Door Elisabeth Pels Rijcken

Deel dit artikel via:
Lees meer over:

Gerelateerde artikelen