Lerarentekort: de les van de tarieven

In de steeds voortdurende dans tussen onderwijstekorten en budgettaire uitdagingen lijkt het inhuren van docenten via externe bureaus een steeds grotere rol te spelen op middelbare scholen. Recent onderzoek laat een verontrustende kloof zien tussen de kosten van ingehuurde docenten en die in loondienst. Het verschil in tarieven is niet alleen maar een droog statistisch gegeven, het geeft ons ook een kijkje op de prioriteiten in ons onderwijssysteem.

Een docent in loondienst kost net iets meer dan de helft van een gedetacheerde docent. Waarom dit grote verschil? Reserveringen, btw en de marge van externe bureaus zijn hier debet aan. De meerkosten van gedetacheerde docenten weerspiegelen niet alleen een financiële kloof, maar ook een fundamenteel dilemma: kiezen tussen kwalitatief onderwijs en financiële verantwoordelijkheid.

Deze ongelijkheid klinkt als een alarmsignaal, dat raakt aan de essentie van onze missie: het bieden van hoogwaardig onderwijs, ongeacht de financiële uitdagingen. We moeten niet alleen kijken naar de kosten, maar ook naar de waarde die we hechten aan ons onderwijs. Misschien moeten bestuurders meer onderhandelen. De Rekenkamer is hierover al in gesprek met een aantal schoolbesturen; niet alleen om de financiële lasten te verlichten, maar ook om de onderwijskwaliteit te waarborgen.

Voor een echte oplossing moeten we voorbijgaan aan ‘quick fixes’ en ons richten op duurzame verbeteringen. Investeringen in het aantrekkelijker maken van het leraarsvak en het bevorderen van samenwerking tussen schoolbesturen zijn cruciale stappen hierin. Dit kan ook werken voor het terugdringen van ziekteverzuim, een van de minder zichtbare oorzaken van personeelstekort.

Niet de cijfers en contracten moeten bovenaan staan, maar de toekomst van onze jeugd. Het mooiste zou zijn om te gaan voor een betaalbaar onderwijssysteem dat ook nog eens goed is: dat is van onschatbare waarde voor de komende generaties.

Door Alex de Gruijter

Deel dit artikel via:
Lees meer over:

Gerelateerde artikelen