Nog goede voornemens?

Als ik dit schrijf, is het nieuwe jaar 20 dagen oud. Om me heen hoor ik al mensen van wie de eerste goede voornemens reeds zijn gesneuveld. Als ik mezelf in de spiegel aankijk, realiseer ik me dat ik ook nog echt aan de slag moet met dat ene voornemen: meer gaan bewegen. Zo vergaat het waarschijnlijk velen van ons. Ik heb in de loop der jaren geleerd me niet meer zo veel dingen voor te nemen. Wel heb ik als goede gewoonte ontwikkeld om aan het eind van een jaar even terug te blikken op wat ik allemaal heb gedaan en gerealiseerd. Dan geniet ik even van de successen om me daarna te richten op de leerpunten: hoe heb ik die opgepakt? Zo hou ik mijzelf de spiegel voor. Dat kost niets en geeft me energie. En het geeft een basis om zaken in het nieuwe jaar met beide handen stevig aan te pakken.

Zeker op het gebied van onderwijs zijn er genoeg ontwikkelingen om mee aan de slag te gaan. Niet alleen vanuit Den Haag; we zien bijvoorbeeld zorginstellingen die fuseren of overwegen dat te doen. Dat vraagt soms om extra expertise of tijdelijk extra denk- en/of werkkracht. En dat zien we ook binnen de andere sectoren waar we ons als Pool Management op richten. We dragen graag bij aan het beantwoorden van deze vraagstukken.

Ook de maatschappelijke ontwikkelingen roepen vragen op. Komt er op korte termijn een nieuw kabinet, of niet? En zo ja, wat betekent dat kabinet dan voor het onderwijs? Of moeten we later dit jaar misschien opnieuw naar de stembus? En wat levert dat dan op, zowel voor het regeerbaar houden van het land als voor de sectoren waarin wij actief zijn? Al met al belangrijke maatschappelijke zaken om ook in het onderwijs, waar we jongeren begeleiden in hun ontwikkeling voor een plek de maatschappij, aandacht voor te hebben.

Dat vraagt naast aandacht om leiderschap op de juiste plek: leiderschap in alle geledingen van een school of onderwijsinstelling, zeker vanuit management, directie, bestuur en toezichthouders. Leiderschap staat dan ook bij ons hoog in het vaandel als het gaat om al onze wervings- en selectieactiviteiten en het inzetten van interimmanagers. Op die manier willen we ons motto waarmaken: organisaties ontwikkelen door mensen centraal te stellen, ook in 2024. We wensen u een voorspoedig 2024 met mooi en stevig leiderschap!

Door Pieter Corée

Deel dit artikel via:
Lees meer over:

Gerelateerde artikelen