“Ik zie, ik zie wat jij niet ziet” De toegevoegde waarde van de tijdelijk leider

Door Martin Hulsen – Wanneer we de kranten lezen, maar ook vanuit eigen observatie, merken we dat het werken aan gezamenlijke en gedeelde oplossingen steeds ingewikkelder wordt. Het politieke landschap raakt steeds meer versnipperd, we worden geconfronteerd met steeds meer partijen in de eerste en tweede kamer. Partijen die er op uit zijn hun standpunt voor het voetlicht te brengen, die hun bestaansrecht willen bevechten. Niet door samen naar oplossingen te zoeken, maar door hun eigen standpunten als de enige juiste naar voren te brengen. Het gevolg is een steeds duidelijker polarisatie die omstanders ofwel kiezers doet afhaken. Het lijkt er vaak op dat het benadrukken van de verschillen, de eigen standpunten en daarmee het eigen gelijk voorop staat. Dat leidt tot ellenlange debatten en in veel gevallen zelfs tot een gevoel van onveiligheid.

Read More

Gemeenteraadsverkiezingen

Bestuurder van een gemeente zijn is een ‘mooie hondenbaan’

Na de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar keren veel wethouders niet terug op hun op hun post. Ze treden gedwongen of vrijwillig af. En dat terwijl de afgelopen acht jaar al 457 wethouders zijn opgestapt. Jaar op jaar worden records gebroken.Read More

Voetbal goal

Je ziet het pas, als je het door hebt

In mijn werkzaamheden als organisatieadviseur op diverse plekken in de zorg komt de term ruimte telkens in mijn hoofd. Ruimte creëren, ruimte zien, ruimte benutten, ruimte voor (zelf-)reflectie. Als voetballiefhebber zie ik een mooie parallel tussen organisatieontwikkeling en het voetballen. Read More

De arbeidsmarkt en de zorg: hoge uitstroom vraagt om acties!

De arbeidsmarkt en de zorg. Een onderwerp waar al veel over geschreven en gesproken wordt. En terecht. Als we kijken naar de toekomstige verwachtingen van de vraag naar zorg en het aanbod van zorgverleners dan is er op dit moment al een mismatch en wordt deze de komende jaren alleen maar groter.
Read More

Organisatieontwikkeling in zorg: vanzelfsprekend met de menselijke maat!

Vrijwel alle organisaties in de zorg moeten doorlopend anticiperen op veranderingen; digitalisering, consumentisme, eHealth die meer en meer zijn intrede doet, verdergaande zorg op orde en op maat, etc. Tegelijkertijd moet er ook nog eens worden ingespeeld op personele krapte en begrensde budgetten. Naast een duidelijke agenda, vraagt dit van het management een om een gemeenschappelijke koers waarbij een ‘winning team’ in staat is om duurzame organisatieontwikkeling te realiseren.
Read More