Talent & Succes Scan

De aanwezigheid van talent en talentontwikkeling is een essentiële randvoorwaarde voor goed beleid. Dankzij het aanwezige talent zijn organisaties in staat zich voortdurend te blijven ontwikkelen en vernieuwen.

Talent dat zich niet verder ontwikkelt, verliest zijn kracht. Talent heeft zelf óók voortdurende ontwikkeling nodig. Het is daarom belangrijk om als individu je eigen talent af en toe tegen het licht te houden en te kijken op welke onderdelen verdere ontwikkeling nodig en mogelijk is. Hiervoor is het goed om buiten de waan van de dag te stappen en op een evicence-based manier je eigen ontwikkelstappen helder in beeld te brengen.

Bijeenkomst

De Talent & Succes Scan

We werken vanuit de volgende overtuigingen:

  • Iedereen heeft een unieke combinatie van talenten en kwaliteiten. Om deze tot bloei te laten komen moet je ze eerst ontdekken en vaak ook verder ontwikkelen.
  • Het leven zelf geeft je meer zelfkennis. De Talent & Succes Scan is een praktisch hulpmiddel waardoor deze zelfkennis sneller, concreter en vollediger wordt versterkt. Meer zelfkennis geeft je een kompas om de juiste loopbaankeuzes te maken en een betere invulling te geven aan persoonlijk leiderschap.
  • Je kunt altijd keuzes in je loopbaan maken waardoor je succesvoller en gelukkiger wordt, werken vanuit jouw passie.
  • Jezelf ontwikkelen geeft voldoening en is nodig in deze snel veranderende wereld. Het maakt jouw waarde voor de organisatie groter. Goed voor jezelf dus én voor de organisatie.
  • Een professionele organisatie neemt de tijd om regelmatig naar binnen te kijken en te reflecteren op de gekozen aanpak: leren van én met elkaar.

De Talent en Succes Scan bestaat onder meer uit een Persoonstype-, een Competentie- en een Loopbaanscan.

Persoonstype Scan

Ieder individu heeft een unieke combinatie van talenten en kwaliteiten. Om deze tot bloei te laten komen, moet je ze eerst ontdekken. Deze scan is een praktisch hulpmiddel waardoor deze zelfkennis sneller, concreter en vollediger wordt verstrekt.

Ontdek

Competentie Scan

Deze scan kan specifiek worden ingericht op een bepaalde (toekomstige) functie. De essentiële competenties worden in beeld gebracht, waarop jij zelf, maar ook jouw leidinggevende en je collega’s kunnen ‘scoren’.

Ontdek

Loopbaan Scan

De Loopbaan Scan helpt bij oriëntatie op mogelijke beroepstypes en richtingen. Aan de hand van de scores uit de scan worden verschillende beroepssuggesties gegeven die passen bij jouw unieke combinatie van talenten en kwaliteiten.

Ontdek

Wil je meer weten?

Voor iedere ontwikkeling is een eerste stap nodig. Wil je werk maken van je eigen talentontwikkeling?

Bel 053 – 200 02 19 voor een kennismaking met één van onze mensen.

NEEM CONTACT MET ONS OP!