Zorg

Pool Management & Organisatie zet haar expertise graag in zodat uw organisatie zich kan richten op zorg zoals het bedoeld is. We helpen u bij het vinden en bewaren van een goed evenwicht tussen door de organisatie geregisseerde zorg en een gezonde financiële basis.

Pool-stippen-lichtgroen-transparant

Uw partner in de zorg

Hoe wij uw organisatie helpen bij het vinden en bewaren van dit goede evenwicht? Door het inzetten van expertise op een gebied waar uw organisatie baat bij heeft. Afhankelijk van uw behoefte kan dat één of meerdere van de volgende interventies zijn:

Organisatieontwikkeling
Tijdelijk leiderschap
Werving & selectie

Een selectie van onze opdrachten

 • Baalderborg – Voorzitter Raad van Bestuur

 • Leger des Heils Nederland – Landelijke zorgverkoop

 • Laurens Rotterdam – Organisatieontwikkeling

 • Kadera – Bestuurder

 • Livio – Specialist Ouderengeneeskunde

 • Aafje – Horizontale verantwoording

 • Vanboeijen – Organisatieontwikkeling

 • Nieuw Unicum – Dienstverlening op afstand

 • Parabool – Bestuurder

 • Reinier van Arkel – Organisatieontwikkeling

 • Zorggroep Liante – Bestuurder

 • Mienskipsintrum Leppehiem – Voorzitter Raad van Toezicht

 • Zuyderland Ziekenhuis – Organisatieontwikkeling

 • St. Elisabeth – Teamontwikkeling en training

 • Florence – Programma Mentale Mobiliteit

 • Leger des Heils Noordoost – Regiocontroller

 • STMG – Teamontwikkeling

 • Medisch Specialistisch Bedrijf Domstad – Directeur

Bekijken wie we nog meer hebben geholpen?

Dankzij de bemiddeling van Pool Management & Organisatie hebben we onze nieuwe bestuurder gevonden voor onze zorgorganisatie.

Bernard Arnold – voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Groningen

Waarom Pool Management & Organisatie?

Betrokken

Gedurende de hele opdracht zijn wij beschikbaar voor u als opdrachtgever, maar ook voor de interim-professional.

Veranderkundige kennis

De partners en associés die Pool Management & Organisatie uw aanspreekpunt maken, hebben allen kennis van en ervaring met veranderkunde. Zij kunnen uw organisatie op de juiste wijze adviseren over de zetten ontwikkelstappen.

Branchekennis

De professionals die via Pool Management & Organisatie worden ingezet, beschikken allen over specifieke kennis en ervaring over de zorgsector.

Interesse? Neem contact op!

Thema’s in de zorg

Naast organisatieontwikkeling, tijdelijk leiderschap en werving & selectie voor zorginstellingen, houdt Pool Management & Organisatie zich ook bezig met het ontwikkelen van specifieke kennis op het gebied van actuele thema’s. We verwerken die kennis tot programma of monitor om uw organisatie verder te helpen. Dit kan ingezet worden als losse interventie, maar ook als onderdeel of aanjager van een continu ontwikkelproces.

Zelforganisatie in de zorg

Zelforganisatie is niet meer weg te denken binnen de zorg. Maar waar liggen de succes- en faalfactoren? Is uw organisatie er klaar voor?
Ontdek

Privacy in de zorg

In samenwerking met haar partners heeft Pool Management & Organisatie de Scan Privacyrisico’s ontwikkeld om te beoordelen in hoeverre u als zorgaanbieder voldoet aan de wettelijke beveiligingsverplichtingen.

Ontdek

Ontwikkelmonitor langdurige zorg

Met dit instrument wordt inzicht verkregen in de gezondheid van een zorgorganisatie, waarbij alle geledingen van de organisatie tegen het licht worden gehouden. Bestuurders krijgen hiermee onder meer zicht op de kwaliteit van zorg, de flexibiliteit, verandervermogen en klantgerichtheid van de organisatie, maar vooral geeft het tools in handen om verbeterstappen te zetten.

Ontdek

Barometer zorg

De Barometer Zorg van Pool Management & Organisatie helpt u om inzicht te krijgen in alle aspecten van uw organisatie.

Ontdek

Mentale Mobiliteit

Meebewegen in de huidige turbulente wereld vraagt een grote mate van
flexibiliteit en resultaatgerichtheid van u en uw medewerkers. Het programma Mentale Mobiliteit is gericht op het verkrijgen van inzichten en vergroten van uw effectiviteit.

Ontdek

Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg gaat over de invulling van de wens van de cliënt door een vakbekwame en gepassioneerde professional en de wijze waarop de zorginstelling dit proces ondersteunt. We laten u graag zien wat Pool Management & Organisatie op dit gebied voor uw organisatie kan betekenen.

Ontdek

Betere zorg door andere huishoudelijke dienstverlening in verpleeghuizen

De huishoudelijke dienstverlening anders inrichten, zodat u kosten- en urenreductie kunt realiseren en uiteindelijk betere zorg kunt leveren? Wij delen graag met u onze aanpak.

Ontdek

Verbeterpotentieel financiële functie

Als bestuurder of toezichthouder in de zorg vraagt u zich vast wel eens af: is mijn financiële functie 
nog steeds gezond en scherp? Of wat meer concreet: hoe kunnen we een verbetering van de financiële functie realiseren? Pool Management & Organisatie geeft onafhankelijk advies.

Ontdek

Waardigheid & Trots

Waardigheid & Trots is een programma voor de langdurige zorg en is een initiatief van het ministerie van VWS en Vilans, kenniscentrum langdurige zorg. 

Ontdek

Lean in de zorg

Een programma dat ontwikkeld is voor zorginstellingen, waarbij efficiënter werken het centrale thema is. Niet harder werken, maar slimmer. Meer doen met minder.

Ontdek

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Poolshoogte en we houden u op de hoogte van ontwikkelingen en initiatieven binnen Pool Management & Organisatie en haar sectoren. Interessant voor beslissers in social profit-organisaties én interim professionals!

Inschrijven

Meer voorbeelden van vervulde opdrachten in de zorg

 • Amanshoeve – Strategische coach / coach primair proces / scanner

 • Cardia – Organisatieontwikkeling

 • De Hezenberg – Bestuurder

 • Vierstroom – Organisatieontwikkeling

 • Cordaan Jeugd – Organisatieontwikkeling

 • De Zijlen – Samenwerking ondersteunende diensten

 • Keten Noord en Midden Limburg – Strategische coach / coach primair proces / scanner

 • De Vriezenhof – Directeur / bestuurder

 • Leger des Heils GWCA – Intervisie en teamontwikkeling

 • MetGGZ – Strategische coach / coach primair proces / scanner

 • Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) – Manager F&I

 • Amarant Groep – Programma cliëntgerichtheid

 • Cedrah – Organisatieontwikkeling

 • Humanitas – Strategische coach / coach primair proces / scanner

 • Amaris – Strategische coach / coach primair proces / scanner

 • Baalderborg – Teammanager

 • Aveleijn – Bestuurder

 • Careyn – Strategische coach / coach primair proces / scanner

 • InvoorZorg! – Senior coaches

 • Warande – Vestigingsmanager

 • Connecting Hands – Organisatieontwikkeling

 • Amsta – Strategische coach / coach primair proces / scanner

 • Mienskipsintrum Leppehiem – Leden Raad van Toezicht

 • MetGGZ – Organisatieontwikkeling

 • Coloriet – Strategische coach / coach primair proces / scanner

 • Medisch Spectrum Twente (MST) – Senior inkoper

 • Vecht & IJssel – Teamontwikkeling en training

 • Zorggroep Groningen – Bestuurder

 • Waardigheid en Trots (op Locatie) – Coaches Primair proces

Meer weten?

We vertellen u graag meer! Neem vrijblijvend contact met ons op en bel 0546 – 56 80 15 voor een kennismaking met één van onze  mensen.

NEEM CONTACT MET ONS OP!