Voor wie

Pool Management & Organisatie is er voor organisaties in de zorg, de overheid en het onderwijs.

‘Organisaties ontwikkelen door mensen centraal te stellen’ vormt de basis van onze activiteiten. Wij richten ons hierbij op organisaties met een maatschappelijk belang. Het is onze uitdaging om deze organisaties en hun mensen daadwerkelijk verder te helpen om hun rol ten behoeve van de klant optimaal uit te kunnen voeren.

Pool-stippen-lichtgroen-transparant

Wij ontzorgen uw organisatie

Hoe wij dat doen? Door het inzetten van expertise op een gebied waar uw organisatie baat bij heeft. Dit doen onze specialisten in onderstaande sectoren:

Zorg
Overheid
Onderwijs

Een selectie van onze opdrachten

 • Gemeente Haaksbergen – Controller

 • Onderwijsgroep Noord – Regiodirecteur

 • Laurens Rotterdam – Organisatieontwikkeling

 • Kadera – Bestuurder

 • Livio – Specialist Ouderengeneeskunde

 • Aafje – Horizontale verantwoording

 • Saxion – Gastdocent Fast Forward

 • Nieuw Unicum – Dienstverlening op afstand

 • Gemeente Papendrecht – Kwartiermaker Sociaal Domein

 • Alfa College – Opleidingsmanager

 • Zorggroep Liante – Bestuurder

 • Mienskipsintrum Leppehiem – Voorzitter Raad van Toezicht

 • Zuyderland Ziekenhuis – Organisatieontwikkeling

 • Gemeente Weststellingerwerf – AVG audit

 • Florence – Programma Mentale Mobiliteit

 • Leger des Heils Noordoost – Regiocontroller

 • Dollard College – Afdelingsdirecteur

 • VNG – Adviseur Innovatie


Pool Management & Organisatie werkt laagdrempelig en is altijd goed bereikbaar. Ze hebben ons een uitstekende directeur a.i. geleverd.

Marc Verhagen – voorzitter bestuur coöperatie medisch specialisten MSBD, Diakonessenhuis Utrecht

Waarom Pool Management & Organisatie?

Betrokken

Gedurende de hele opdracht zijn wij beschikbaar voor u als opdrachtgever, maar ook voor de interim-professional.

Veranderkundige kennis

De partners en associés die Pool Management & Organisatie uw aanspreekpunt maken, hebben allen kennis van en ervaring met veranderkunde. Zij kunnen uw organisatie op de juiste wijze adviseren over de zetten ontwikkelstappen.

Branchekennis

De professionals die via Pool Management & Organisatie worden ingezet, beschikken allen over specifieke kennis en ervaring over de zorgsector.

Interesse?

Staat uw organisatie voor een ontwikkelmoment? Bel 053-200 02 19 voor een vrijblijvende kennismaking met één van onze mensen. Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden!

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Kennisthema’s

Naast organisatieontwikkeling, tijdelijk leiderschap en werving & selectie, houdt Pool Management & Organisatie zich ook bezig met het ontwikkelen van specifieke kennis op het gebied van actuele thema’s. We verwerken die kennis tot programma of monitor om uw organisatie verder te helpen. Dit kan ingezet worden als losse interventie, maar ook als onderdeel of aanjager van een continu ontwikkelproces. Hieronder een paar voorbeelden.

Zelforganisatie in de zorg

Zelforganisatie is niet meer weg te denken binnen de zorg. Maar waar liggen de succes- en faalfactoren? Is uw organisatie er klaar voor?
Ontdek

Privacy in de zorg

In samenwerking met haar partners heeft Pool Management & Organisatie de Scan Privacyrisico’s ontwikkeld om te beoordelen in hoeverre u als zorgaanbieder voldoet aan de wettelijke beveiligingsverplichtingen.

Ontdek

Ontwikkelmonitor langdurige zorg

Met dit instrument wordt inzicht verkregen in de gezondheid van een zorgorganisatie, waarbij alle geledingen van de organisatie tegen het licht worden gehouden. Bestuurders krijgen hiermee onder meer zicht op de kwaliteit van zorg, de flexibiliteit, verandervermogen en klantgerichtheid van de organisatie, maar vooral geeft het tools in handen om verbeterstappen te zetten.

Ontdek

Betere aansluiting op de arbeidsmarkt

Door het verbinden van marktpartijen, opleidingsinstituten en het Werkplein en het zoeken naar financierings-mogelijkheden kunnen meer mensen een baan vinden en ontstaat er meer betrokkenheid bij de problematiek in het sociale domein.

Ontdek

10-puntenplan transformatie sociaal domein

De stemmen zijn geteld en de eerste besprekingen rondom de coalitievorming zijn al begonnen. Belangrijk thema bij iedere gemeente is de daadwerkelijke transformatie van het sociaal domein: “Hoe zorgen we ervoor dat – binnen de (financiële) kaders – binnen onze gemeente iedereen kan meedoen?”

Ontdek

Vervolgstappen transformatie sociaal domein

Nu het regelwerk van de transitie grotendeels gedaan is richten we ons op de zo gewenste transformatie. Wat was de kern van de transformatie ook al weer? Pool Management & Organisatie helpt u inzicht te krijgen in deze vragen en een volgende stap te zetten.

Ontdek

Verbeterde bedrijfsvoering vergemakkelijkt het onderwijs

Hoe vergroot u de toegevoegde waarde van uw bedrijfsvoering met als resultaat tevreden collega’s, ouders en klanten? Vaak wordt gelijk gekeken naar harde zaken: cijfers, aantallen, fte’s, gebouwen. Maar wat als blijkt dat het onderliggende probleem te wijten is aan een te grote mate van ruimte of het onvoldoende stellen van grenzen binnen teams?

Ontdek

Mentale mobiliteit

Meebewegen in de huidige turbulente wereld vraagt een grote mate van
flexibiliteit en resultaatgerichtheid van u en uw medewerkers. Het programma Mentale Mobiliteit is gericht op het verkrijgen van inzichten en vergroten van uw effectiviteit.

Ontdek

Privacy in het onderwijs

Actueler dan ooit: privacygevoelige gegevens die per ongeluk bij iemand anders terechtkomen dan de bedoeling is. Sinds 2016 is het verplicht dergelijke lekken te melden, en ook in de media is er toenemende aandacht voor. De bewustwording neemt toe. Hoe is de privacywaarborging binnen uw organisatie geregeld?

Ontdek

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Poolshoogte en we houden u op de hoogte van ontwikkelingen en initiatieven binnen Pool Management & Organisatie en haar sectoren. Interessant voor beslissers in social profit-organisaties én interim professionals!

Inschrijven