Zelforganisatie in de zorg

Zelforganisatie is niet meer weg te denken binnen de zorg. Maar waar liggen de succes- en faalfactoren? Is uw organisatie er klaar voor? Of bent u al ‘onderweg’?
 
Weten waar u staat, waar u naartoe wilt en hoe u op een adequate manier de weg kunt afleggen, daar gaat het om. Tientallen organisaties hebben wij inmiddels mogen ondersteunen bij hun (door)ontwikkelingen op het gebied van zelforganisatie. Ook voor uw organisatie staan wij klaar, met specifieke kennis en kunde op het gebied van zelforganisatie, teamontwikkeling en onze aanpak Mentale Mobiliteit.
 

Foto

Om te weten waar u staat en zo het vertrekpunt te kunnen bepalen voor het vervolg maken we eerst een goede ‘foto’ van uw organisatie. Hiervoor is een praktische tool ontwikkeld, waarmee op een eenvoudige manier inzicht wordt verkregen over de essentiële aspecten voor zelfsturing.
 
Vanuit het bestuur, management én de teams gezien, kijken we onder meer naar:
  • Wat is de aanleiding van de invoer van zelforganisatie?
  • Welke doelstellingen zijn beoogd en welke zijn er al gerealiseerd?
  • In welke fase van zelforganisatie bevindt de organisatie zich?
  • Wat is het belang van de ‘bekende’ randvoorwaarden en in hoeverre is daaraan voldaan?
  • Welk leiderschap is gewenst en is dat ook aanwezig?
  • Wat is een ‘vruchtbare’ cultuur voor zelforganisatie en voldoen we daar aan?

En het resultaat?

Succesvolle zorgbestuurders en zorgorganisaties hebben aan de basis gestaan van deze tool. Het resultaat van deze tool is een duidelijke foto van uw organisatie met betrekking tot zelforganisatie. Het maakt duidelijk op welke onderdelen al mooie stappen zijn gezet, maar ook waar nog aandacht wordt gevraagd. Met deze duidelijke foto in de hand kunt u de vervolgstappen bepalen. Ook hier gaan we uit van het principe van zelforganisatie: zelf oppakken wat je zelf prima kunt, alleen daar waar ondersteuning nodig en wenselijk is, wordt dat ingezet.
 
Vanzelfsprekend zijn onze professionals beschikbaar om kennis en kunde aan te reiken waar dat nodig is.

Verder praten?

Praat u graag met ons verder over zelforganisatie in de zorg? Wij ook met u. Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op.


    Ik wil me graag inschrijven voor de nieuwsbrief 'Poolshoogte'
    Benieuwd wat wij met uw gegevens doen? Bekijk ons privacy statement.