Klaas Pool

Directeur
Klaas Pool is directeur en oprichter van Pool Management, actief op het gebied van organisatieontwikkeling, tijdelijk leiderschap en werving & selectie binnen de zorg, de overheid en het onderwijs.

Achtergrond
Tot 1999 vervulde Klaas diverse directie- en managementfuncties in het bedrijfsleven, o.a. bij Koninklijke Ten Cate en Koninklijke Wegener. Als bestuurder/directeur a.i. was Klaas onder meer betrokken bij de reorganisatie van het tegenwoordige Wilminktheater Enschede, de herstructurering van welzijnsorganisatie Avedan in Almelo en het optimaliseren van de bedrijfsvoering van de Kaliber Kunstenschool.

Zowel binnen de social profit- als de profitsector bekleedde Klaas meerdere directiefuncties en hij beschikt over ruime governance-ervaring als commissaris/toezichthouder. Klaas heeft zich toegelegd op organisatieontwikkeling en complexe verandervraagstukken en vervult voor bestuurders in de social profit sector de rol van klankbord en executive coach.
Klaas studeerde hoger financieel management (HOFAM), volgde op Business Universiteit Nyenrode de opleiding Professioneel Interim Management bij prof.dr. Jaap Schaveling en hij volgde daar de Commissarissenopleiding. In 2017 behaalde hij zijn mastertitel MCC (Master Leadership, Culture & Change) met Organization Psychology als specialisatie. Klaas studeerde af op het onderwerp ‘Leiderschap bij zelfsturing – de rol en invloed van de bestuurder’, wat vervolgens heeft geleid tot het uitbrengen van zijn boek ‘Een bestuurder moet vooral niet sturen – Leiderschap bij zelforganisatie’.

Hoe Klaas betekenis geeft aan organisaties ontwikkelen door mensen centraal te stellen: “Mag ik een stukje met je oplopen? Ik luister graag de verhalen van bestuurders, directeuren, managers, maar vooral ook naar die van de mensen ‘op de werkvloer’. Ik ben benieuwd naar hun passie en het waarom van wat ze doen. Ik vind het een voorrecht om organisaties en hun mensen te ondersteunen bij het bereiken van hun doelen. Mijn kennis en kunde en die van mijn collega’s inzetten om organisaties daadwerkelijk verder te helpen, wat is er nog mooier?”

Toegevoegde waarde

  • “Mag ik een stukje met je oplopen? Ik luister graag de verhalen van bestuurders, directeuren, managers, maar vooral ook naar die van de mensen ‘op de werkvloer’. Ik ben benieuwd naar hun passie en het waarom van wat ze doen. Ik vind het een voorrecht om organisaties en hun mensen te ondersteunen bij het bereiken van hun doelen. Mijn kennis en kunde en die van mijn collega’s inzetten om organisaties daadwerkelijk verder te helpen, wat is er nog mooier?”

Kopje koffie drinken met Klaas?
Neem dan contact op!