Een vitaliteitsboost voor uw medewerkers na de Covid-19 uitputtingsslag?

Wendbaar aan het werk

Met het programma “Wendbaar aan het werk” kunt u hier een hele goede invulling aan geven. Aangezien dit programma onder WGV Zorg en Welzijn valt, kunt u hier een subsidie van ESF op ontvangen met een maximum van € 15.000.

Wendbaar aan het werk

Hoe werkt het?

Allereerst is het belangrijk om te melden dat het geen standaard programma is. De opzet wordt afgestemd in co-creatie met mensen uit uw organisatie, zodat de oplossing ook écht door hen ‘gedragen’ worden.

Pool Management & Organisatie (PMO) heeft de afgelopen 20 jaar veel kennis en ervaring op bovenstaande in de praktijk gebracht. Hierbij werken wij met een integrale aanpak, waardoor alle relevante aspecten worden betrokken en de organisatie en medewerkers blijvend voordeel ervaren van de ingezette interventies. Deze werkwijze is gebaseerd op onze visie “Het succes van uw organisatie begint bij de performance van uw medewerkers”. Organisaties die bovengemiddeld goed presteren, onderscheiden zich door:

  • ‘Aanstekelijk’ leiderschap
  • Optimale samenwerking tussen mensen en
  • Ontwikkeling van professionals en teams door blijvend leren.

Deze drie elementen vragen continue aandacht van het bestuur en management van een organisatie, maar zeker niet in de laatste plaats ook van elke medewerker zelf. Het leren in de schoolbanken heeft hierbij plaatsgemaakt voor leren door doen, leren van elkaar en soms door het aanreiken van nieuwe kennis en vaardigheden. Leren is een continu proces, waarbij medewerkers mede fungeren als aanjager van vernieuwing op weg naar een excellente organisatie.

Subsidie en CRKBO

Specifiek voor de leden van WGV Zorg en Welzijn heeft PMO, in co-creatie met AWZW, interventies ontwikkeld. Gebruikmaking van het programma “Wendbaar aan het werk” geeft u een aardig financieel voordeel, aangezien 50% van de kosten tot een maximum van € 15.000,- gedekt worden uit een subsidie via het ESF. Daarnaast geldt voor de specifieke opleidingsactiviteiten dat wij als organisatie CRKBO geaccrediteerd zijn, waardoor deze activiteiten vrij van omzetbelasting zijn.

CRKBO keurmerk

Interesse?

Gerard Veger Graag geven wij u uitleg hoe dit voor uw organisatie kan werken en helpen we bij het eventueel opstarten van het traject. Neem vrijblijvend contact op met Gerard Veger van Pool Management & Organisatie via 0546-56 80 15 of mail naar g.veger@pool-management.nl.

Eigen regie

Alle interventies hebben direct of indirect ten doel om de duurzame inzet en vitaliteit van medewerkers te verbeteren. Voor een deel van onze interventies zetten wij digitale middelen in, waardoor medewerkers vanuit hun eigen werkplek regie kunnen nemen op leertrajecten en op de bijbehorende begeleiding en coaching. Uw medewerkers kunnen zodoende excelleren en wendbaar blijven in hun werk.

Naast deze digitale leer- en ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers, geven wij groepsgerichte training en workshops voor het management en teams op het gebied van leiderschapsontwikkeling en samenwerking binnen teams.

Wat bieden wij u?

Juist op dit moment, rekening houdend met de beperkingen van Covid-19, is het van belang om aandacht te geven aan de vitaliteit en duurzame inzet van uw medewerkers. Voor elke zorginstelling zorgen wij voor maatwerk dat aansluit op de vraag. Onze inzet wordt afgestemd in co-creatie met mensen uit uw organisatie, zodat de aangereikte middelen en oplossingen ook écht door hen ‘gedragen’ worden. Hieronder hebben wij als voorbeeld een aantal interventies kort weergegeven, die wij hebben ontwikkeld.

Voor bestuur en management:

1. Quickscan en advies, gericht op een grondige analyse en helder advies op het vraagstuk van duurzame inzetbaarheid en de daarmee samenhangende leiderschaps- en samenwerkingsaspecten (denk hierbij bijvoorbeeld aan zaken als regelruimte en verdeling van verantwoordelijkheden; effectief en persoonlijk leiderschap)
2. Visievorming, leidend tot een gedragen plan van aanpak op duurzame inzetbaarheid
3. Training bestuur/MT en leidinggevenden, gericht op leiderschap en samenwerking

Voor teams:

1. Teamontwikkeling, gericht op samenwerking en concrete vertaling naar acties en team coaching
2. Blended leertraject (online), gericht op coaching teamleden via praktijkopdrachten

Voor medewerkers:

1. Talentscan per medewerker in een online omgeving, met coachgesprek online of op locatie (tool blijft online beschikbaar voor de medewerker gedurende het gehele ontwikkeltraject)
2. Blended leertraject (online), gericht op persoonlijke vormgeven van je carriére en leven lang leren
3. Blended leertraject (online), gericht op duurzame inzetbaarheid en gezonde werkbalans

Voor parktijk- en leerbegeleiders:

1. Eigen leerbegeleiders opleiden, gericht op het creëren van een eigen pool aan praktijk- en leerbegeleiders (kwalificatiedossier praktijkopleider Crebo)

Meer weten?

Afhankelijk van de situatie en van uw vraagstelling is er meer mogelijk dan hierboven is weergegeven. Wilt u meer weten, of op basis van een eerste scan een grondige analyse en advies van ons ontvangen (zie 1e interventie hierboven), aarzel dan niet en neem contact op met Gerard Veger op 0546-56 80 15 of stuur een mail naar g.veger@pool-management.nl.

Top!
KENNISBANK

Meer weten over zelforganisatie, leiderschap en organisatieontwikkeling? Kijk op onze kennisbank.

POOL MANAGEMENT ACADEMY

Pool Management & Organisatie ontwikkelt op dit moment de leergang “Tijdelijk leiderschap en verandermanagement binnen de social profit”.

Blogs en artikelen

Interessante artikelen en blogs over organisatieontwikkeling, actualiteiten, leiderschap en nieuwtjes over Pool Management & Organisatie.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Poolshoogte en we houden u op de hoogte van ontwikkelingen en initiatieven binnen Pool Management & Organisatie en haar sectoren. Interessant voor beslissers in social profit-organisaties én interim professionals!