FastSwitch Leidinggevende
in de zorg

Al meer dan 25 jaar zorgt Pool Management ervoor dat de juiste leiders, managers en toezichthouders op de juiste plek terechtkomen. Zo versterken we maatschappelijke organisaties en laten we ze groeien.

Het aanhoudende en groeiende tekort aan leidinggevenden in de zorg doet een beroep op de verantwoordelijkheid van zorgorganisaties, onderwijsinstellingen én adviesbureaus. Het vraagt om een gezamenlijke aanpak. Daarom heeft Pool Management vorig jaar samen met Hogeschool Saxion het FastSwitch programma ‘Leidinggevende in Zorg & Welzijn’ geïntroduceerd. En met succes.

Het FastSwitch leiderschapsprogramma heeft als doel om (aspirant) leidinggevenden vanuit andere sectoren te bewegen naar de zorg. Pool Management en Hogeschool Saxion continueren de mooie samenwerking en starten na de zomer met een nieuwe klas kandidaten. Zo blijven we de zorgsector voorzien van sterke leiders.

Pool Management heeft voor zorgorganisaties kandidaat-leidinggevenden beschikbaar voor een leidinggevende positie als teamleider in de zorg. Alle kandidaten zijn bijzonder gemotiveerd, hebben leidinggevende ervaring en zijn woonachtig in de regio.

Bouw jij samen met ons aan een toekomstbehendige zorgsector? We geven je graag meer informatie over het FastSwitch leiderschapsprogramma en onderstaande profielen van beschikbare kandidaten.

FastSwitch leiderschapsprogramma

Aanleiding

In de zorgsector zien en horen we dat er een groeiende behoefte is aan teamleiders en managers. De toenemende schaarste aan personeel en de gevraagde transitie in de zorg vragen veel van zowel medewerkers in het primaire proces als van de leidinggevenden. Na de stap om met ‘zelfsturende teams’ te gaan werken, is bij veel organisaties inmiddels het inzicht gekomen dat juist een leidinggevende kan zorgen voor een goede doorontwikkeling van deze teams en de organisatie.

Uitwerking

Op basis van deze ontwikkelingen hebben we een leiderschapsprogramma uitgewerkt om goede mensen op te leiden en enthousiast te maken voor een leidinggevende positie in de zorg. Tijdens deze opleiding werken de deelnemers bij een zorg- of welzijnsorganisatie en volgen ze gedurende 24 maanden een gericht leiderschapsprogramma op de harde kanten (kennis en kunde) en de zachte kanten (houding en gedrag), met als doel een uitstekende leidinggevende in de zorg te worden.

Doelstelling

Onze doelstelling is het groeiend tekort aan leidinggevenden binnen de zorg te verminderen. Dit kan met name door mensen buiten de zorg te interesseren, te begeleiden en in te zetten binnen de zorg. Daarnaast is het leiderschapsprogramma ook toepasbaar bij het aanbieden van doorstroommogelijkheden voor ambitieuze medewerkers met een afgeronde mbo-4 (of hbo-) opleiding die al in de zorg werken, om zo de uitstroom te verkleinen.

Doelgroep

Het programma richt zich op zowel de startende als meer ervaren leidinggevende die interesse heeft om in de zorg aan de slag te gaan. Het programma is daarnaast ook interessant voor medewerkers en leidinggevenden in de zorg die hun theoretisch en praktisch leiderschapskader willen verstevigen of hun competenties gericht willen ontwikkelen.

Volledig programma (2 jaar)

Het volledige programma beslaat 2 jaar voor zowel startende als meer ervaren leidinggevenden met een hbo- of wo-diploma die nog niet werkzaam zijn in de zorg. Daarnaast biedt dit programma mogelijkheden voor doorontwikkeling voor zorgmedewerkers met een mbo-4 diploma. Het programma omvat 17 complementaire onderdelen, waarvan 11 modules door Hogeschool Saxion worden verzorgd en 7 onderdelen die worden verzorgd door Pool Management. In de modules wordt gebruik gemaakt van ervarend leren om de transfer naar de praktijk van de zorg te borgen. Daarnaast wordt coaching en intervisie aangeboden en zijn er regelmatig workshops.

Verkort programma (1 jaar)

We bieden tevens een modulair verkort programma van één jaar aan voor zorgmedewerkers die een eerste stap naar leidinggevende willen maken of die als leidinggevende hun competenties verder willen ontwikkelen. In overleg met de medewerker en de werkgever wordt een selectie gemaakt uit het volledige programma. We gaan graag in gesprek naar de precieze invulling vanuit de behoefte die er is.

Associate degree

Door de samenwerking met Hogeschool Saxion krijgen deelnemers aan dit leiderschapsprogramma de mogelijkheid om gecertificeerd onderwijs te volgen. De te volgen modules zijn onderdeel van de 2-jarige HBO Management opleiding (Associate Degree, hbo-niveau 5). Mocht bijvoorbeeld een deelnemer met mbo-4 opleiding zich willen doorontwikkelen, dan kan de deelnemer voor iedere afgeronde module vrijstelling krijgen voor deze 2-jarige hbo-opleiding. De volledige AD-Management opleiding bestaat totaal uit 24 modules.

Kopje koffie drinken met Monique?
Neem dan contact op!