Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Uit een ‘rondje langs de velden’ blijkt dat er nog tientallen organisaties zijn, die nog geen of onvoldoende maatregelen hebben genomen om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving. Er zijn organisaties die het puur zien als een ICT-aangelegenheid. Niets is echter minder waar: het gaat de gehele organisatie aan.

Om te zien waar een organisatie staat en waar de grote risico’s zich voordoen, heeft Pool Management & Organisatie een integrale Privacy Monitor ontwikkeld, waaruit een duidelijke rapportage ontstaat. Onderdeel van deze monitor is een compacte vragenlijst, die een goede indicatie geeft van de aandachtspunten binnen een organisatie. Deze vragenlijst is beschikbaar voor geïnteresseerde organisaties.

Heeft u interesse in deze vragenlijst? Neem contact met ons op via telefoonnummer 0546-568015 of stuur een e-mail naar info@pool-management.nl.