In het verlengde van het thema ‘Zelfsturing in de zorg’ organiseert Pool Management & Organisatie in samenwerking met Fizi – de vereniging van, voor en door zorgfinancials – de Kennismeeting ‘Zelfsturing voor Financials in de zorg’. 

Zelfsturing in de zorg

Wat is zelfsturing in de zorg en wat betekent dat voor de Financial?

In de praktijk blijkt dat de invoering van zelfsturing niet overal als succesvol wordt ervaren. Bij de ene organisatie floreren de medewerkers, bij de ander blijkt het initiatief te rigoureus. Welke aspecten spelen daarin mee en wat is de rol van de Financial of Controller bij de overgang naar zelfsturing? Wat betekent het voor de werkzaamheden van de Financial of Controller nadat de zelfsturing is ingevoerd?

Ervaringen uit de zorgpraktijk

Buurtzorg Nederland als trendsetter in zelfsturing

Binnen de sector is Jos de Blok met zijn initiatief van Buurtzorg Nederland toch wel aan te merken als pionier en trendsetter als het gaat om de introductie van zelfsturing in de ouderenzorg. Gestart met het bouwen van een geheel nieuw, op dit principe gebaseerde werkwijze in de wijkverpleging is daarna dit principe ook toegepast bij andere organisaties en ook in de intramurale setting. Op dit moment is de invoering van zelfsturing een zeer actueel onderwerp voor veel instellingen in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en in de GGZ.

Invoering van zelfsturing betekent ook het nodige voor de invulling van de financiële functie en voor de rol van de Financial of Controller. Bart Morsink (Controller bij Buurtzorg Nederland) was vanaf het eerste uur van het ontstaan van Buurtzorg betrokken en heeft de organisatie zien ontwikkelen. Hij geeft een inzicht in de ervaringen en leerpunten die zijn opgedaan bij Buurtzorg Nederland.

Het succes van zelfsturing en de leerpunten

Wat is het theoretisch kader bij zelfsturing en waar liggen de aandachtpunten?

Met de trend van zelfsturing die op dit moment gaande is in de zorgsector, staat Buurtzorg Nederland niet op zichzelf. Veel zorgorganisaties hebben de afgelopen jaren een traject van zelfsturing ingezet of overwegen dat te doen. Wat is eigenlijk het theoretisch kader bij zelfsturing en waar liggen de aandachtspunten en leerpunten voor organisaties die willen starten met zelfsturing? Klaas Pool is directeur van Pool Management & organisatie. Hij heeft de afgelopen jaren specifiek onderzoek gedaan op dit onderwerp. Hij zal jullie vertellen over zijn onderzoek en de opgedane ervaringen in zijn praktijk.

Workshop

Een logische volgende stap is nagaan wat hetgeen we gehoord hebben over de theorie en de praktijk voor u als Financial of Controller betekent in de context van de organisatie waarin u nu werkzaam bent. U wordt uitgedaagd om aan de hand van een aantal concrete stellingen de dialoog met elkaar aan te gaan en voor uzelf te bepalen wat u uit deze middag mee wilt nemen.

Programma

13.00 uur Ontvangst met koffie / thee
13.20 uur Opening
13.30 uur Inleiding op zelfsturing als thema
Pool Management & Organisatie – Gerard Veger
13.40 uur Buurtzorg Nederland: ervaringen uit de praktijk

Bart Morsink

14.40 uur Ervaringen uit onderzoek: de aandachtspunten

Pool Management & Organisatie – Klaas Pool

15.20 uur Pauze
15.40 uur Workshop
16.15 uur Afsluiting en borrel

Aanmelden

Wilt u graag meer weten over wat zelfsturing binnen uw organisatie voor u als Financial in de zorg betekent of zal gaan betekenen? En heeft u ruimte in uw agenda op donderdagmiddag 18 januari? Geef u dan nu op voor de Kennismeeting ‘Zelfsturing voor Financials in de zorg’! Aanmelden voor deze Kennismeeting kan door u vóór 15 januari 2018 op te geven door een mail te sturen naar i.stronks@pool-management.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze bijeenkomst.