Na ondersteuning van het VWS-programma Waardigheid en Trots op Locatie (WOL) is Pool Management & Organisatie nu ook geselecteerd voor het WOZO-programma. In dit programma kunnen we trainers, coaches en adviseurs leveren, om zorgorganisaties te ondersteunen in de implementatie.

Afgelopen jaar presenteerde VWS-minister Conny Helder het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Dit programma bestaat uit verschillende initiatieven en projecten gericht op het anders organiseren van de ouderenzorg. Met het WOZO-programma wordt erop ingezet dat ondersteuning en zorg zich aanpassen aan de voorkeur van ouderen om zo lang mogelijk regie op het eigen leven te houden. Hierbij hanteert VWS de uitgangspunten Zelf als het kan, Thuis als het kan en Digitaal als het kan.

Vilans is verantwoordelijk voor de uitvoering van het ondersteuningsprogramma in opdracht van het ministerie van VWS.

Wij kijken er naar uit om onze kennis en ervaring in te zetten en bij te dragen aan het succes van het WOZO-programma. Blijf ons volgen voor updates en nieuws. Binnen Pool Management & Organisatie wordt het programma begeleid door Harry Groeneveld, Jan Willem den Hartogh en Gerard Veger.