Barometer zorg

De Barometer Zorg van Pool Management & Organisatie helpt u om inzicht te krijgen in alle aspecten van uw organisatie. De barometer is gekoppeld aan het zogenaamde Performance-wiel. Met dit Performance-wiel kunt u gericht invulling geven aan de verdere ontwikkeling van uw organisatie.

De door u ingevulde vragen worden vertaald, gewogen en vervolgens omgezet naar de Barometer Zorg.

Performance barometer - Pool Management en Organisatie
Ga naar barometer