Ja, zo heet deze wet echt. Als ik dan zo dagelijks om me heen kijk en luister en zie en hoor wat organisaties moeten doen om aan de regelgeving in deze wet te voldoen, zitten mijn wenkbrauwen ter hoogte van waar vroeger mijn haargrens zat (en dat was toen al aardig hoog). Het lijkt wel alsof de in deze wet bedoelde deregulering heeft geleid tot een stuk extra regulering voor ZZP’ers en de organisaties die hen inhuren. En dan hebben we het nog niet over de belastingdienst die – blijkbaar overstelpt door al die gedereguleerde modelovereenkomsten die allemaal goedgekeurd moeten worden – behoorlijk achterloopt. Is dit nu wat de overheid voor ogen had toen men met dit stukje regelgeving, bedoeld om malafide constructies  – terecht! – aan te pakken, ontwikkelde? Ik denk het niet.

Wat ik wel merk, is dat partijen huiverig worden om zonder goedgekeurde modelovereenkomst met elkaar in zee te gaan. Laatst hoorde ik zelfs van een organisatie waar vanuit de afdeling HR gesteld werd dat de inzet van interim-managers praktisch onmogelijk zou zijn. Daar ben ik het natuurlijk totaal niet mee eens. Dat is ook niet waar de wet DBA voor bedoeld is. Doel van de wet is de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie beter in balans te brengen, waardoor de mogelijkheden om te handhaven worden verbeterd en schijnzelfstandigheid wordt teruggedrongen. We kunnen constateren dat de regering  in deze opzet niet echt is geslaagd. De verwarring lijkt groter dan voorheen met de VAR. Ook in de Tweede Kamer maakt men zich gelukkig grote zorgen over de (ongewenste) effecten van de wet.

Een ander signaal dat we opvingen is dat een organisatie bezig is intern eigen interne interim-managers te werven. Het lijkt wel of ook dat ingegeven is door de komst van de wet DBA. Volgens ons is ‘interim-managen’ echter een vak op zich. Een goede interne manager hoeft nog geen goede interim-manager te zijn. De interim-managers met wie wij werken, brengen allemaal iets extra’s mee. Iets extra’s dat de gemiddelde ‘vaste’ manager niet heeft. Wat dat extra is, verschilt per persoon. Vaak is het expertise op bepaalde vlakken, ervaring als trainer of coach, een bepaald specialisme, een bepaalde achtergrond. En allemaal hebben ze het vermogen snel te doorgronden wat er speelt en wat er moet gebeuren. Dat is nu juist wat hen vakmens, interim-manager, maakt.

Als Pool Management & Organisatie hebben wij onze modelovereenkomsten ter goedkeuring voorgelegd aan de Belastingdienst en daarnaast houden we stevig de vinger aan de pols in Den Haag. Dat betekent voor de partijen die met ons zaken doen, zowel opdrachtgevers als interim-managers, dat ze er op mogen en kúnnen vertrouwen dat inzet via ons zonder meer kan en aan alle vereisten voldoet. We willen ook niet minder.

– Pieter Corée
Associé onderwijs bij Pool Management & Organisatie