‘Non profit’ of ‘not for profit’ wordt vaak gebruikt als aanduiding voor de, zoals Van Dale het uitlegt: ‘niet op het maken van winst gerichte sector van economische bedrijvigheid’. Het woord ‘profit’ staat voor ‘winst’, maar ook voor ‘nut’ en ‘profijt’. Als ik dat op me in laat werken, word ik altijd een beetje droevig van de aanduiding ‘non profit’. 

Hoezo ‘non profit’? Maatschappelijke organisatie leveren namelijk wel degelijk profit, zij leveren ‘maatschappelijk resultaat’ in vormen van zorg, welzijn en welbevinden. Daarnaast kan ‘non profit’ nogal negatief overkomen, alsof het nergens over zou gaan. Al die mensen die met hart en ziel in deze sector werken en zich dag en nacht inzetten voor de medemens mogen zo niet weggezet worden.

De maatschappelijke organisaties krijgen een steeds belangrijkere rol op in de samenleving. Zij spelen in op de maatschappelijke behoefte en proberen, ondanks voortdurende veranderingen in wet- en regelgeving en krappere budgetten hun ‘maatschappelijk nut’ te blijven leveren. Deze maatschappelijke organisaties verdienen een positievere aanduiding. Daarom stel ik voor om de aanduiding ‘non profit’ te schrappen uit het woordenboek, maar in plaats daarvan de term ‘social profit’ te hanteren.

Social profit als begrip voor al die organisaties die er wel degelijk toe doen, die een belangrijke bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn en dus minstens zo belangrijk zijn als ‘profit’-organisaties.

Doet u mee?

– Klaas Pool

.