Graag willen we u uitnodigen voor het minicongres ‘Grip op het sociaal domein’. Dit minicongres wordt georganiseerd door SDO Support, Bureau HHM en Pool Management & Organisatie.

Waar gaat het over?
Dingen kunnen altijd beter, zeker in het sociaal domein. Misschien moét het zelfs wel beter: uitgaven stijgen en vernieuwing komt moeizaam tot stand. Wij gaan graag samen met u op zoek naar meer grip op de ontwikkelingen om te zorgen dat de doelgroep waar het om gaat op een adequate manier ondersteund kan blijven.

  • Heeft u de veranderopgaven goed in beeld en heeft u scherp wat de transformatie u moet brengen?
  • Heeft u het gevoel dat de controleaanpak van uw gemeente best wat efficiënter en effectiever kan?
  • Twijfelt u weleens of de interne organisatie in uw gemeente voldoende op de ontwikkelingen is ingericht?

Kom dan naar het minicongres Grip op het sociaal domein en beleef hoe anderen dat aanpakken.

Informatie & inspiratie
SDO Support, Bureau HHM en Pool Management & Organisatie bieden u een middag vol informatie en inspiratie waarin wij vanuit onze heldere visie ervaringen met u delen en waarbij u ook zelf actief aan de slag gaat. Het doel is om u te prikkelen een beetje anders naar uw rol te kijken en kennis over te dragen die u direct kunt toepassen in de praktijk. Binnenkort informeren we u over het programma en kunt u zich aanmelden. Bent u nu al enthousiast en wilt u verzekerd zijn van deelname, dan kunt u zich hier ook nu al aanmelden.

Save the date
Reserveer donderdag 27 juni 2019 alvast in uw agenda! Vanaf 12.15 uur bent u welkom op een – nader te bepalen – locatie in het midden van het land. Het congres start om 13.00 uur en we sluiten om 17.00 uur af met een drankje. Voor uw deelname vragen we een bijdrage in de kosten van € 50,- exclusief btw. We kijken ernaar uit u te ontmoeten!

 

SDO Support, Pool Management en Organisatie en Bureau HHM logo's