Door Chedli Pasman

Het laatste kwartaal van 2023 is aangebroken. Bestuurders en directieleden verleggen alvast hun blik naar 2024, want de zorgsector staat voor een immense uitdaging met personeelstekorten, financiële druk en vergrijzing van de bevolking. Tegelijkertijd worden gezondheidsproblemen complexer en blijft de vraag naar persoonlijke zorg hoog.

Gelukkig hebben we in recente gesprekken en tijdens het congres Van ketenzorg naar netwerkzorg een opvallende trend ontdekt: benader de uitdagingen in de zorg met veerkracht, optimisme en leg de focus op oplossingen.

Vanuit Pool Management & Organisatie gaan we mee in deze trend. We streven naar meer samenwerking om de zorgsector veerkrachtiger te maken, het personeel te boeien en te binden, om zo een duurzame toekomst voor de zorg te waarborgen. Ook voor interim-managers bieden we ondersteuning voor duurzame veranderingen. Een voorbeeld hiervan is onze kennismeeting Verandermanagement die is gepland op 28 november a.s.

Laten we ons gezamenlijk inzetten voor een mooie, werkbare en duurzame toekomst voor de zorgsector. We bespreken graag hoe wij u kunnen ondersteunen bij uw vraagstukken voor 2024.

Met vriendelijke groet,

Chedli Pasman