Het einde van de vakbond

Het Nederlandse polderlandschap vertoont de laatste tijd de nodige barsten en scheuren. Daar waar Nederland in de jaren tachtig geprezen werd om haar poldermodel, waar werkgevers, werknemers en overheid met elkaar tot consensus kwamen, worden nu Read More

Wet Werk en Zekerheid: zorg of zegen?

De Wet Werk en Zekerheid, waarvan grote delen 1 juli ingaan, kan beter niet worden ingevoerd, aldus Ton Wilthagen – hoogleraar institutionele-juridische arbeidsmarktaspecten, Universiteit van Tilburg. Wilthagen mist visie op de veranderende arbeidsmarkt en verwijt de politiek oude oplossingen te zoeken voor nieuwe problemen. Read More

Zet het Sociaal Domein op de kaart!

Bij de decentralisaties hebben gemeenten grote moeite hun informatiemanagement op orde te krijgen. Er is echter een mogelijkheid om het Sociaal Domein anders te benaderen. En wel door de beschikbare gegevens die er zijn onder te brengen in kaartbeelden. Read More

Vooronderstel niets, vraag alles

Als je iets wilt weten, vraag het dan. Daar kom je verder mee dan in je vooronderstelling te blijven hangen. Hoe vaak komt het niet voor dat we voor onszelf de deur dichtgooien om achter ‘de waarheid’ te komen, door er vanuit te gaan dat we alles al weten? Read More

Weg met de (organisatie)hark!

“Ga zitten, koffie?” Terwijl hij de koffie inschonk, lichtte de bestuurder het doel van ons gesprek verder toe. “Wij willen met onze organisatie naar zelfsturende teams en hebben behoefte aan ondersteuning bij het traject.” Op mijn vraag hoe zijn organisatie er nu precies uitzag toog hij naar de flipover en tekende daar de ‘hark’. Read More